Haglundse exostose

Een Haglundse exostose is een vergroeiing van het hielbeen ter plaatse van de aanhechting van de achillespees. Hierdoor ontstaat een ontsteking van de lokale slijmbeurs.

Symptomen

De klachten bestaan voornamelijk uit pijn en eventueel zwelling. De meeste last ontstaat in dichte schoenen.

Behandeling

Niet-operatieve behandeling

Voldoende ruimte in het schoeisel, aanpassen van de belasting, pijnstilling, “hiellift” in een zooltje, fysiotherapie of eventueel een lokale injectie.

Operatieve behandeling

Indien de niet-operatieve behandeling onvoldoende resultaat oplevert, kunt u overgaan tot een operatieve behandeling. Deze bestaat uit het verwijderen van de exostose. De ingreep vindt plaats in dagbehandeling onder narcose of een ruggenprik. Vaak moet een deel van de achillespees tijdelijk worden losgemaakt om de hele Haglundse exostose te kunnen verwijderen. Als dit noodzakelijk is, dan fixeren we deze pees daarna met een botanker weer aan het bot.


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden