Haglundse exostose

Een Haglundse exostose is een vergroeiing van het hielbeen ter plaatse van de aanhechting van de achillespees. Hierdoor ontstaat een ontsteking van de lokale slijmbeurs.

Symptomen

De klachten bestaan voornamelijk uit pijn en eventueel zwelling. De meeste last ontstaat in dichte schoenen.

Behandeling

Niet-operatieve behandeling
Voldoende ruimte in het schoeisel, aanpassen van de belasting, pijnstilling, “hiellift” in een zooltje, fysiotherapie of eventueel een lokale injectie.

Operatieve behandeling
Indien de niet-operatieve behandeling onvoldoende resultaat oplevert, kan worden overgegaan tot een operatieve behandeling. Deze bestaat uit het verwijderen van de exostose. De ingreep vindt plaats in dagbehandeling en kan onder narcose of onder een ruggenprik worden uitgevoerd. Regelmatig moet een deel van de achillespees tijdelijk worden losgemaakt om de gehele Haglundse exostose te kunnen verwijderen. Indien dit noodzakelijk is, dan wordt deze pees daarna met een botanker weer aan het bot gefixeerd.

© 2023 Catharina Ziekenhuis - Alle rechten voorbehouden