Ingewandsbreuk

Een ingewandsbreuk is een breuk (hernia) in de buik, zoals een liesbreuk, een navelbreuk of een bovenbuikbreuk.

Een breuk kan op verschillende plaatsen in het lichaam ontstaan, waaronder in de buik. Een breuk is meestal herkenbaar als een zwelling die ontstaat door een opening in een verzwakt deel van de spierlaag van de buik. Deze opening kan aangeboren zijn, of ontstaan door bijvoorbeeld uitrekking, veel hoesten of vaak en zwaar tillen. Een breuk verdwijnt nooit vanzelf en kan groter worden.

Symptomen

  • Bij een liesbreuk bevindt de uitstulping zich in de lies. Klachten van een liesbreuk variëren van enig ongemak, een zeurend of branderig gevoel, tot pijn in de liesstreek. Vaak toenemend in de loop van de dag bij lopen of zitten.
  • De niet aangeboren navelbreuk ontstaat door een verhoogde druk in de buikholte al dan niet gepaard gaande met een zwakke plek in de buikwand.
  • Bóven de navel komen ook breuken voor die berusten op een zwakke plek in de buikwand, de bovenbuiksbreuk.

Onderzoek

Een breuk kan het beste worden vastgesteld als u rechtop staat. Aanvullend onderzoek is doorgaans niet nodig, bij twijfel kan een echo-onderzoek of CT-scan worden aangevraagd.

Operatie

Er worden in Nederland twee methoden gebruikt om een liesbreuk te verhelpen:

  • De ‘open’ methode: is de gewone manier van opereren. Bijna altijd wordt hierbij een stukje kunststof geplaatst om de zwakke plek in dbuikwand te verstevigen.
  • De laparoscopische methode (kijkoperatie): Bij een kijkoperatie worden een aantal gaatjes in de buikhuid aangebracht. Via deze gaatjes worden instrumenten naar binnengebracht en een camera die verbonden is met een monitor. De operatie wordt nu vanuit de binnenzijde van de breukpoort uitgevoerd, waarbij de chirurg op de monitor ziet wat hij doet. Ook nu wordt de zwakke plek in de buikwand met kunststof weefsel hersteld.
© 2023 Catharina Ziekenhuis - Alle rechten voorbehouden