Ingewandsbreuk

Een ingewandsbreuk is een breuk (hernia) in de buik, zoals een liesbreuk, een navelbreuk of een bovenbuikbreuk.

Een breuk kan op verschillende plaatsen in het lichaam ontstaan, waaronder in de buik. Een breuk is meestal herkenbaar als een zwelling die ontstaat door een opening in een verzwakt deel van de spierlaag van de buik. Deze opening kan aangeboren zijn, of ontstaan door bijvoorbeeld uitrekking, veel hoesten of vaak en zwaar tillen. Een breuk verdwijnt nooit vanzelf en kan groter worden.

Symptomen

  • Bij een liesbreuk bevindt de uitstulping zich in de lies. Klachten van een liesbreuk variëren van enig ongemak, een zeurend of branderig gevoel, tot pijn in de liesstreek. De pijn neemt vaak toe in de loop van de dag bij lopen of zitten.
  • De niet aangeboren navelbreuk ontstaat door een verhoogde druk in de buikholte, al dan niet gepaard gaande met een zwakke plek in de buikwand.
  • Bóven de navel komen ook breuken voor die berusten op een zwakke plek in de buikwand, de bovenbuiksbreuk.

Onderzoek

Een breuk is het beste vast te stellen als u rechtop staat. Aanvullend onderzoek is meestal niet nodig. Bij twijfel kan een echo-onderzoek of CT-scan worden aangevraagd.

Operatie

Er worden in Nederland 2 methoden gebruikt om een liesbreuk te verhelpen:

  • De ‘open’ methode
    Dit is de gewone manier van opereren. Bijna altijd plaatsen we hierbij een stukje kunststof om de zwakke plek in de buikwand te verstevigen.
  • De laparoscopische methode (kijkoperatie)
    Bij een kijkoperatie brengen we een aantal gaatjes in de buikhuid aan. Via deze gaatjes worden instrumenten naar binnengebracht en een camera die verbonden is met een monitor. De chirurg voert de operatie nu vanuit de binnenzijde van de breukpoort uit. Op de monitor kan hij zien wat hij doet. Ook nu wordt de zwakke plek in de buikwand met kunststof weefsel hersteld.

© 2023 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden