Neuropathie

(Poly) Neuropathie is de verzamelnaam voor alle aandoeningen die worden veroorzaakt door het niet goed functioneren van één of meerdere zenuwen. Daardoor kunnen de spieren en het gevoel niet meer volledig werken.

Hoewel neuropathie in het Grieks ‘zenuwziekte’ betekent, heeft deze aandoening niets met de psychiatrische gesteldheid van doen. Als er één zenuw slecht functioneert, dan wordt gesproken over mononeuropathie. Zijn er meerdere zenuwen aangetast, dan wordt dit polyneuropathie genoemd. In Nederland lijden ongeveer 400.000 volwassenen aan deze aandoening.

Symptomen

Neuropathie kan optreden aan zowel het perifere zenuwstelsel, autonome zenuwstelsel als hersenzenuwen. De storing treedt meestal op aan het uiteinde van de zenuwen. Dit kan een sensorische zenuw zijn die gevoelsinformatie doorstuurt naar het centrale zenuwstelsel. Of motorische zenuwen die onze bewegingen coördineren en aansturen. Ook beide soorten zenuwen kunnen bij neuropathie aangedaan zijn. De symptomen van neuropathie in de gevoelszenuwen zijn een doof gevoel in de ledematen, prikkelingen, tintelingen, aanrakingspijn, evenwichtsstoornissen en een veranderend gevoel. Neuropathie van de motorische zenuwen kan gepaard gaan met de volgende klachten: kramp, spierverlies en spierzwakte.

Behandeling

Neuropathieën zijn moeilijk te behandelen. Wel kunnen maatregelen genomen worden om de klachten te verminderen en verdere achteruitgang tegen te gaan. Het is echter wel zo, dat de schade aan de zenuwbanen vaak niet meer kan worden hersteld.

© 2023 Catharina Ziekenhuis - Alle rechten voorbehouden