Trigeminus neuralgie

Trigeminus neuralgie is een vorm van aangezichtspijn, waarbij de patiënt hevig pijnlijke, schietende, elektrische sensaties ervaart in het gebied van de aangezichtszenuw (= nervus trigeminus).

De aangezichtszenuw bestaat uit drie takken. De pijn kan optreden in de eerste tak (voorhoofd en oog), maar treedt meestal op in de tweede (bovenkaak en neus) en in de derde tak (onderkaak). Typisch voor een trigeminus neuralgie (TN) is dat de pijn optreedt na een prikkel zoals aanraken van de huid, eten, praten, tanden poetsen of een koude wind. Het is mogelijk dat de pijn maanden of zelfs jaren spontaan verdwijnt en dan plotseling weer terugkomt.

Behandeling

Als de diagnose trigeminus neuralgie is gesteld, dan worden meestal eerst medicijnen voorgeschreven. Vaak zijn dit medicijnen die ook gebruikt worden bij de behandeling van epilepsie. Deze medicijnen hebben de eigenschap dempend te werken op de activiteit van zenuwcellen. Een andere behandeling is een neurochirurgische operatie volgens Janetta. Dit is een ingrijpende procedure omdat dit een hersenoperatie is. Ook kan de patiënt kiezen voor een radiofrequente laesie van het ganglion van Gasser. Dit is een eenvoudiger behandelingsmethode. Onder röntgendoorlichting wordt een speciale elektrode via de wang naar de kern van de aangezichtszenuw (ganglion Gasser) gebracht om de zenuw met warmte te behandelen.


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden