Mimetherapie

Het niet goed werken van de spieren in het gezicht wordt aangezichtsverlamming genoemd. Mimetherapie kan dan oplossing brengen.

In een normale situatie werken de spieren van de linker en rechter gezichtshelft min of meer gelijk (symmetrisch). Bij een aangezichtsverlamming is de bewegingsmogelijkheid van een gezichtshelft verminderd of helemaal uitgevallen. Daarnaast kunnen de spieren in het gezicht op een abnormale manier gaan meebewegen. Deze zogenaamde restverschijnselen ontstaan doordat de aangezichtszenuw niet of slechts gedeeltelijk is hersteld. Het doel van mimetherapie is om de gelijkheid van beide gezichtshelften te bevorderen, zowel in rust als bij bewegen.


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden