Nierablatie

Met een nierablatie kunnen onze specialisten hoge bloeddruk behandelen. Een nierablatie (of renale denervatie) voeren onze specialisten alleen in studieverband uit.

Nierablatie is een kathetertechniek om hoge bloeddruk (hypertensie) te behandelen. Het behandelen van hoge bloeddruk is in sommige gevallen erg moeilijk. Een nierablatie kan in dat geval uitkomst bieden. Een nierablatie noemen we ook wel renale denervatie. Letterlijk betekent dat: het onderbreken van de functie van de zenuwbanen van en naar de nieren. De zenuwen die de nieren verbinden met de hersenen, spelen een belangrijke rol in het ontstaan van hoge bloeddruk.

Kans op een hartinfarct

Een langdurige hoge bloeddruk kan leiden tot een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Dit kan ernstige complicaties veroorzaken, zoals een hartinfarct. Onderzoeken toonden aan dat de nieren een centrale rol spelen in het regelen van de bloeddruk. Door de zenuwen naar de nieren uit te schakelen, kan de bloeddruk worden verlaagd. Dit kan door de zenuwen binnen de bloedvaten naar de nier kortstondig bloot te stellen aan een hoge temperatuur door het toepassen van radiofrequente energie.

Of u in aanmerking komt voor deze behandeling, hangt af van een aantal factoren, zoals het formaat en verloop van uw niervaten en de oorzaken van de hoge bloeddruk. Daarom wordt u vooraf onderzocht door een internist die gespecialiseerd is in hoge bloeddruk. Als voorbereiding op de behandeling wordt bij u een CT-scan of MRI-onderzoek uitgevoerd.

Behandeling

De behandeling renale denervatie (nierablatie) vindt plaats in de hartcatherisatiekamer van het Catharina Hart- en Vaatcentrum. Er wordt, onder plaatselijke verdoving, een naald in uw liesstreek ingebracht en vervolgens wordt een klein buisje in uw liesslagader geplaatst. Uw arts spuit een contrastvloeistof (kleurstof) in en maakt röntgenopnamen om de slagaders naar uw nieren in beeld te brengen om de ingreep te begeleiden. De denervatiekatheter wordt in de bloedvaten naar uw nieren geplaatst. Via de wand van het bloedvat wordt radiofrequentie met lage energie afgegeven aan de omgevende zenuwen. Dat doet de arts om de zenuwactiviteit van en naar de nieren te onderbreken. De energiesterkte is vergelijkbaar met de energie van een zaklampje.


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden