Cliëntenpanel

Het Cliëntenpanel is een initiatief van de Cliëntenraad en het Catharina Ziekenhuis. Enkele keren per jaar benaderen we de leden van het Cliëntenpanel via een online onderzoek om mee te denken over onderwerpen die op dat moment spelen in het ziekenhuis. De ervaringen en meningen die de leden met ons delen zetten we in om verbeteringen door te voeren in het ziekenhuis. In deze folder leest u meer informatie over het Cliëntenpanel.

Wat doet de Cliëntenraad?

De Cliëntenraad is een onafhankelijk wettelijk verplicht adviesorgaan voor de Raad van Bestuur. Zij vertegenwoordigt de belangen van cliënten van het ziekenhuis. Met cliënten bedoelen we (potentiële) patiënten, hun familie en bezoekers van het Catharina Ziekenhuis. De Cliëntenraad heeft het recht om gevraagd en ongevraagd het bestuur van het ziekenhuis te adviseren over allerlei onderwerpen waar u mee te maken kunt krijgen. Denk aan het voedingsbeleid, de schoonmaak, de wachttijden, het patiëntendossier, de huisvesting, het zorgaanbod etc. De Cliëntenraad is o.a. ook betrokken bij de samenstelling van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur. Lees meer over  de Cliëntenraad

Waarom een Cliëntenpanel?

Goede gezondheidszorg en een goede dienstverlening is voor iedereen belangrijk. Door van onze patiënten en bezoekers te horen hoe zij het ziekenhuis ervaren kunnen de Cliëntenraad en het ziekenhuis zich een beter beeld vormen van wat er onder cliënten leeft. Dit biedt ons inzichten om de kwaliteit van zorg te verbeteren.

Hoe werkt het Cliëntenpanel?

Gemiddeld vier keer per jaar benaderen wij de leden van het Cliëntenpanel via een online onderzoek om hun ervaringen en meningen met ons te delen over de onderwerpen die op dat moment spelen in ons ziekenhuis. Meedoen aan onderzoeken van het Cliëntenpanel is altijd vrijblijvend; u bent niet verplicht de vragenlijst in te vullen. De enquête kunt u online invullen op een moment dat het u schikt.

Wat doen we met de resultaten?

De resultaten van elk onderzoek delen wij vanzelfsprekend met de panelleden. Daarnaast worden de resultaten gedeeld met de betrokken afdelingen en Raad van Bestuur, zodat zij op basis hiervan verbeteringen kunnen doorvoeren.

Worden persoonlijke gegevens beschermd?

Wij gaan uiteraard vertrouwelijk om met de gegevens en antwoorden van onze panelleden. Deze worden alleen gebruikt voor analyse van de onderzoeksresultaten. Persoonlijke gegevens en medische gegevens van de panelleden worden niet gekoppeld aan de antwoorden. De privacy wordt gewaarborgd. Uw e-mailadres gebruiken wij om u de uitnodiging voor het onderzoek toe te sturen. U kunt uw gegevens op uw verzoek altijd laten aanpassen of laten verwijderen uit het bestand. U ontvangt een bericht wanneer uw verzoek is ontvangen en is verwerkt.

Vragen en Afmelden

Vragen over het Cliëntenpanel kunt per e-mail sturen naar clientenpanel@catharinaziekenhuis.nl. Tevens kunt u zich via dit e-mailadres afmelden.

Wilt u meedenken met het Catharina Ziekenhuis?

Via deze link kunt u zich aanmelden voor het Cliëntenpanel. Wij vragen u vervolgens om een  korte vragenlijst in te vullen waarin u enkele persoonsgegevens (geslacht/leeftijd) op geeft. Deze helpen ons bij het interpreteren van de resultaten.

 


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden