Corona-update: wij bellen u als uw afspraak/operatie niet doorgaat

In de media is er veel aandacht voor de druk die toeneemt in de ziekenhuizen. Mogelijk roept dit vragen bij u op. Want wat betekent dit precies? Het beeld dat in de media wordt geschetst herkennen wij binnen ons ziekenhuis. Ook in het Catharina Ziekenhuis is het druk en wordt het steeds drukker.

In het ziekenhuis hebben we te maken met veel kwetsbare patiënten. Wij vinden het belangrijk dat we onze patiënten en medewerkers zoveel mogelijk proberen te beschermen. Omdat het aantal coronabesmettingen toeneemt in Nederland en ook het griepseizoen voor de deur staat, zijn de maatregelen in het Catharina Ziekenhuis aangescherpt. Door de toestroom van COVID-19 patiënten is het Catharina Ziekenhuis opnieuw genoodzaakt om de reguliere zorg af te schalen. Dit betekent dat een aantal geplande operaties of afspraken worden afgezegd als dat medisch verantwoord is. Ook uw afspraak op de polikliniek kan worden omgezet naar een telefonisch consult. U wordt door ons gebeld als dit voor u aan de orde is.

Spoed en urgentie

Indien uw operatie niet doorgaat, wordt u persoonlijk geïnformeerd. Als u geen telefoontje krijgt, dan gaat uw operatie/afspraak gewoon door en kunt u veilig naar ons ziekenhuis komen. Wij verzoeken u om ons niet te bellen voor informatie over uw operatie. Zo blijven wij telefonisch bereikbaar voor patiënten van wie de operatie wél is uitgesteld. Wij begrijpen dat het uitstellen van de operatie heel vervelend is en wij vragen u om begrip. Spoed en urgente operaties gaan altijd door.

Niet voorspellen

De situatie en de drukte in ons ziekenhuis worden nauwlettend in de gaten gehouden. Hoe de drukte zich de komende maanden gaat ontwikkelen, kunnen wij niet voorspellen. Wij verwachten wel dat het aantal besmettingen, en daarmee ziekenhuisopnames, zal toenemen. Ook gaan we een periode tegemoet waarin de ‘gewone’ griep waarschijnlijk ook voor een toename in opnames zal zorgen.

Hoe kunt u helpen?

Om de toestroom van nieuwe patiënten te verminderen, vragen we medewerkers, patiënten en bezoekers een mondkapje te dragen. Daarnaast laten we nog steeds minder bezoek toe dan voordat we met het coronavirus te maken kregen en vragen we u om niet naar het ziekenhuis te komen als u (verkoudheids-) klachten heeft. We begrijpen goed dat deze maatregelen soms niet leuk zijn, maar ze zijn er om onze patiënten, bezoekers, medewerkers en u te beschermen.

Mondkapjes voor kinderen vanaf 9 jaar

Sinds kort geldt het dringende advies voor kinderen vanaf groep 6 om een mondkapje op school te dragen, bijvoorbeeld op de gang. Daarom gaan wij ook in het ziekenhuis aan kinderen vanaf 9 jaar adviseren om tijdens hun bezoek aan het ziekenhuis een mondkapje te dragen. Het is een advies, geen verplichting.

De regels voor kinderen vanaf 13 jaar en volwassenen blijven hetzelfde: voor hen geldt de landelijke mondkapjesplicht op alle publieke locaties. Het is dus ook in ons ziekenhuis voor patiënten, bezoekers en begeleiders vanaf 13 jaar verplicht om een mondkapje te dragen.

Wij reiken aan iedereen die het ziekenhuis binnenkomt een mondneusmasker type IIR uit bij de screeningsbalie. Eigen mondkapjes zijn niet toegestaan.

1,5 meter afstand terug
Ook houden we 1,5 meter afstand. Iedereen houdt overal afstand van elkaar. Dit geldt in het hele ziekenhuis, zoals de centrale hal, gangen, liften, winkels, restaurants en wachtruimtes, kantoren, backoffice en overlegruimtes. Door het dragen van een mondkapje en 1,5 meter afstand te houden, geen handen te schudden en regelmatig je handen te wassen, houden wij het Catharina Ziekenhuis voor patiënten, bezoekers en medewerkers veilig.

Beschermen
Wij begrijpen dat al deze maatregelen weer als een stap terug voelen, maar wij vinden het belangrijk dat we elkaar én onze patiënten en bezoekers zoveel mogelijk proberen te beschermen.

Bezoektijden
De bezoektijden zijn aangepast vanwege het coronavirus. Bekijk hier de actuele bezoektijden.

Polikliniek- en dagbehandelingen
Om de zorg toegankelijk te houden, zetten we waar mogelijk nog altijd digitale middelen in. We doen dit onder andere door telefonische consulten en via het patiëntenportaal MijnCatharina. Dit blijven we doen. Kan uw afspraak niet doorgaan? Dan wordt u gebeld.

Vragen?
Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft en doen in deze Q&A ons uiterste best om alle vragen te beantwoorden. Wij verzoeken u nogmaals om geen telefonisch contact op te nemen met het ziekenhuis om te vragen of uw afspraak doorgaat. Wij bellen u als uw afspraak niet door gaat.

© 2022 Catharina Ziekenhuis - Alle rechten voorbehouden