HartVaatCafe: Coronairlijden Webinar

- Webinar ;u ontvangt een link vooraf.

Het Hartcentrum van het Catharina Ziekenhuis organiseert 4-5 maal per jaar een Hart-&Vaatcafe voor patiënten en andere belangstellenden die direct of indirect te maken hebben met hart- en vaatziekten.

Bij coronairlijden is er sprake van kransslagadervernauwing waardoor de zuurstoftoevoer naar het hart geblokkeerd kan worden.

Met een hartkatheterisatie kan men dan onderzoeken of er voldoende zuurstofrijk bloed naar het hart gaat, metingen doen en kijken naar de functies van het hart.

Behandelen kan bestaan uit het toedienen van medicatie, dotteren en/of een bypassoperatie. Met dotteren wordt de vernauwing in de kransslagader opgerekt met een soort ballonnetje. En bij een bypassoperatie wordt er een omleiding (bypass) gemaakt langs de vernauwing. Met als doel om weer voldoende bloed naar de hartspier te laten stromen.

Programma:

  • Joost ter Woorst, hartchirurg, vertelt over de geschiedenis van de diverse behandelingen,
  • Frederik Zimmermann, cardioloog, geeft informatie over de medicamenteuze- en dotterbehandeling
  • Naomi Timmermans, hartchirurg io, vertelt over de chirurgische behandeling.

Wat is het Hart&Vaatcafé?

Het Hartcentrum van het Catharina Ziekenhuis organiseert 4-5 maal per jaar een Hart-&Vaatcafe voor patiënten en andere belangstellenden die direct of indirect te maken hebben met hart- en vaatziekten.

Het zijn, op dit moment, online bijeenkomsten met een informatief karakter waar zorgverleners, artsen, gespecialiseerd verpleegkundigen en andere professionals, informatie geven over hart en vaat gerelateerde thema’s vaak aangevuld met een verhaal van een ervaringsdeskundige. Het is interactief, laagdrempelig, op maat gemaakt en gratis.

Waarom een Hart-&Vaatcafe

De behoefte aan voorlichting en (betrouwbare) informatie is groot.

De belangrijkste doelstelling van de bijeenkomst is informatievoorziening. Dit is gericht op kennis en inzicht geven over leefstijl, voorkomen van ziekte, informatie over de aandoening, behandelingsmogelijkheden,  genezing en het leren hoe het beste om te gaan met een ziekte gelet op kwaliteit van leven.
Deze kan niet altijd gegeven worden tijdens het contact met de arts. En de patiënt blijkt niet altijd in staat de geboden informatie optimaal te verwerken en te plaatsen.

Lotgenotencontact wordt vaak onderschat. Het delen van ervaringen, herkenning van klachten en symptomen, het uitwisselen van tips met elkaar en het gevoel krijgen dat men niet de enige is met klachten is erg belangrijk.

Aanmelden

Klik hier voor het aanmeldformulier.

U krijgt na aanmelding de dag voor het Webinar een link toegestuurd waarmee u snel, veilig en eenvoudig toegang krijgt tot onze live-presentatie. Middels uw inschrijving geeft u toestemming dat wij de inloggegevens en instructie naar u mogen mailen.

Bij vragen kunt u mailen naar: hartweek@catharinaziekenhuis.nl

© 2021 Catharina Ziekenhuis - Alle rechten voorbehouden