Regionaal IC-café: Delier

- ‘t Patronaat, Blaarthemseweg 18 in Veldhoven

Hoe geef je je leven weer vorm na een verblijf op de Intensive Care (IC)? Het verblijf op de IC kan voor veel patiënten en hun naasten een heftige, emotionele gebeurtenis zijn, die ook na ontslag uit het ziekenhuis impact kan hebben.

Máxima MC en het Catharina Ziekenhuis organiseren samen een IC-café. Tijdens het IC-café staan onderwerpen centraal die te maken hebben met een verblijf op de IC. Een bijeenkomst waar het uitwisselen van informatie, het beantwoorden van vragen en het geven en ontvangen van steun centraal staat. De bijeenkomsten worden georganiseerd in ’t Patronaat te Veldhoven.

Onderwerpen en data

• Maandag 27 februari 2023 PICS en PICS-F
• Maandag 12 juni 2023 Geheugen en concentratieproblemen na een IC opname
• Maandag 18 september 2023 Delier
• Maandag 27 november 2023 Bewegen na een IC opname

Tijd

Van 19.30 tot 21.30 uur in het Patronaat te Veldhoven

Blaarthemseweg 18 te Veldhoven

Voor wie

De avond is bedoeld voor alle ex-IC patiënten en/of naasten. Dus niet alleen voor mensen die in het Catharina ziekenhuis of Máxima MC opgenomen zijn geweest. Ook huisartsen zijn van harte welkom. Zorgverleners en ervaringsdeskundigen zullen u informatie geven over dit onderwerp. Er is alle ruimte voor vragen, maar vooral ook voor contact met elkaar, zodat u uw ervaringen kunt uitwisselen met anderen en van elkaar kunt horen hoe anderen omgaan met het leven na de intensive care.

Aanmelden voor het IC- café is niet nodig. Vragen over deze bijeenkomst kunt u sturen naar ICcafe@mmc.nl of nazorgic@catharinaziekenhuis.nl

Voor meer informatie kunt u kijken op www.icconnect.nl en op de websites van beide ziekenhuizen.


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden