IC-café over aanhoudende klachten na een verblijf op de Intensive Care (maandag 27 februari)

- ’t Patronaat, Blaarthemseweg 18 in Veldhoven

Máxima MC en het Catharina Ziekenhuis houden op maandag 27 februari samen weer een IC-café. Tijdens dit IC-café bespreken ervaringsdeskundigen en artsen onderwerpen rondom het verblijf op de Intensive Care (IC) met deze keer extra aandacht voor PICS en PICS/F en de bijbehorende klachten.

Wat is PICS?

PICS staat voor Post Intensive Care Syndroom, waarbij ex-patiënten nog lichamelijke, psychische, of geheugen- en concentratieklachten kunnen hebben. Bij PICS/F gaat het om de familie van de ex-IC-patiënt die psychische klachten ervaren of problemen hebben met denken, leren, geheugen of taal die het dagelijks functioneren belemmeren.

IC-artsen van het Catharina Ziekenhuis en Máxima MC geven tekst en uitleg over dit onderwerp. Ook is er veel ruimte om vragen te stellen en in kleinere groepen met elkaar van gedachten te wisselen.

Het IC café wordt gehouden op maandag 27 februari van 19.30 (zaal open om 19.00 uur) tot 21.30 uur in ’t Patronaat, Blaarthemseweg 18 in Veldhoven.

Aanmelden

Vooraf aanmelden is niet nodig.

 

Wat is een IC-café?

Máxima MC en het Catharina Ziekenhuis organiseren regelmatig samen een IC-café. De avond is bedoeld voor alle ex-IC patiënten en/of naasten. Dus niet alleen voor mensen die in het Catharina Ziekenhuis of Máxima MC opgenomen zijn geweest. Ook huisartsen zijn van harte welkom. Zorgverleners en ervaringsdeskundigen verzorgen de informatie en er is ook ruimte om ervaringen uit te wisselen met anderen.

 

 

 


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden