IC-café over verwardheid tijdens een IC opname

- Blaarthemseweg 18 in Veldhoven, t Patronaat

Hoe het leven weer vorm te geven na een verblijf op de Intensive Care (IC)? Het verblijf op de IC kan voor veel patiënten en hun naasten een heftige, emotionele gebeurtenis zijn, die ook na ontslag uit het ziekenhuis veel impact kan hebben. Het Màxima Medisch Centrum en Catharina ziekenhuis houden maandag 18 september 2023 samen een Intensive Care-café. Tijdens het IC-café staan onderwerpen centraal die te maken hebben met een verblijf op de IC. Dit keer is het onderwerp Delier, ofwel verwardheid tijdens een IC opname. Een IC arts/ intensivist van het Catharina ziekenhuis en MMC geven tekst en uitleg. Ook is er veel ruimte om vragen te stellen en in kleinere groepen met elkaar van gedachten te wisselen.

Het IC-café is op maandag 18 september van 19.30 (zaal open om 19.00 uur) tot 21.30 uur in ’t Patronaat, Blaarthemseweg 18 in Veldhoven. Vooraf aanmelden is niet nodig en toegang is gratis.

Máxima MC en het Catharina Ziekenhuis organiseren regelmatig samen een IC-café. De avond is bedoeld voor alle ex-IC patiënten en/of naasten. Dus niet alleen voor mensen die in het Catharina Ziekenhuis of Máxima MC opgenomen zijn geweest. Ook huisartsen zijn van harte welkom. Zorgverleners en ervaringsdeskundigen verzorgen de informatie en er is ook ruimte om ervaringen uit te wisselen met anderen.

Aanmelden voor het IC-café is niet nodig. Vragen over deze bijeenkomst kunt u sturen naar ICcafe@mmc.nl of nazorgic@catharinaziekenhuis.nl. Voor meer informatie kunt u kijken op www.icconnect.nl en op de websites van beide ziekenhuizen.

 


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden