IC-café: Zingeving en kwaliteit van leven na een IC-opname

- ‘t Patronaat, Blaarthemseweg 18 in Veldhoven

Máxima MC en het Catharina Ziekenhuis houden op maandag 28 november samen een IC-café. Tijdens dit IC-café staat zingeving en kwaliteit van leven na een IC-opname centraal.

Hoe geef je je leven weer vorm na een opname op de Intensive Care (IC)? Het verblijf op de IC kan voor veel patiënten en hun naasten een heftige, emotionele gebeurtenis zijn, die ook na ontslag uit het ziekenhuis veel impact kan hebben.

Een intensivist en een medewerker van de afdeling ‘Ethiek en Zin’ van het Catharina Ziekenhuis en Máxima MC geven tekst en uitleg. Ook is er veel ruimte om vragen te stellen en in kleinere groepen met elkaar van gedachten te wisselen.

Aanmelden niet nodig

Het IC-café wordt gehouden op maandag 28 november van 19.30 (zaal open om 19.00 uur) tot 21.30 uur in ’t Patronaat, Blaarthemseweg 18 in Veldhoven. Vooraf aanmelden is niet nodig. 

Wat is een IC-café?

Máxima MC en het Catharina Ziekenhuis organiseren regelmatig samen een IC-café. De avond is bedoeld voor alle ex-IC patiënten en/of naasten. Dus niet alleen voor mensen die in het Catharina Ziekenhuis of Máxima MC opgenomen zijn geweest. Ook huisartsen zijn van harte welkom. Zorgverleners en ervaringsdeskundigen verzorgen de informatie en er is ook ruimte om ervaringen uit te wisselen met anderen.

Onderwerp en datum
•Maandag 28 november 2022:  Zingeving en kwaliteit van leven na een IC-opname

Tijd
Van 19.30 tot 21.30 uur in het Patronaat, Blaarthemseweg 18 te Veldhoven

Voor wie
De avond is bedoeld voor alle ex-IC patiënten en/of naasten. Dus niet alleen voor mensen die in het Catharina ziekenhuis of Máxima Medisch Centrum opgenomen zijn geweest. Ook huisartsen zijn van harte welkom. Zorgverleners en ervaringsdeskundigen zullen u informatie geven over dit onderwerp. Er is alle ruimte voor vragen, maar vooral ook voor contact met elkaar, zodat u uw ervaringen kunt uitwisselen en van elkaar kunt horen hoe anderen omgaan met het leven na de intensive care.

Aanmelden is niet nodig

U hoeft zicht niet aan te melden voor dit evenement. U kunt vrij inlopen.

Heeft u vragen over deze bijeenkomst> Mail dan naar  ICcafe@mmc.nl.
Voor meer informatie kunt u kijken op www.icconnect.nl en op de websites van beide ziekenhuizen.

© 2023 Catharina Ziekenhuis - Alle rechten voorbehouden