ECD\Wie werken er


Drs. Ralph R.A.C. van Wezel
Ralph is opgeleid tot apotheker aan de Universiteit van Utrecht. Sinds 2006 is hij werkzaam in de ziekenhuisapotheek van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven en opgeleid tot ziekenhuisapotheker. Na enkele jaren als ziekenhuisapotheker, verantwoordelijk voor de voorraadproductie van geneesmiddelen te hebben gewerkt, is hij daar sinds 2018 gevestigd apotheker en specialistmanager RVE Bereidingen en Laboratorium. De onder GMP geproduceerde geneesmiddelen (voornamelijk steriel) in het Catharina Ziekenhuis worden landelijk geleverd aan ziekenhuizen en zorginstellingen. Daarnaast is Ralph specialistmanager/DSMH van de Centrale Sterilisatie Afdeling (CSA) en Centrale Scopen Desinfectie (CSD). In samenwerking met de afdelingsmanager heeft hij nieuwbouw gerealiseerd, de afdeling gereorganiseerd en ISO 13485 certificering behaald voor zowel de CSA als de CSD. Tevens heeft hij ook een bijdrage geleverd aan diverse wetenschappelijke publicaties op het gebied van reiniging, desinfectie en sterilisatie van steriele medische hulpmiddelen.

Dhr. René Bults
René is manager van de Centrale Sterilisatie Afdeling (CSA), waar ook de Centrale Scopen Desinfectie (CSD) onder valt. Sinds 2018 is hij werkzaam binnen het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Daarvoor is hij onder andere werkzaam geweest in het St. Anna Ziekenhuis in Geldrop en in het Bernhoven ziekenhuis in Uden. Als lid van het management team CSA, in de functie van afdelingsmanager, is hij verantwoordelijk voor de uitvoering van het personele-, financiële- en kwaliteitsbeleid (ISO 13485:2016) binnen de CSA. René is vanaf 1985 werkzaam binnen de CSA en heeft door de jaren heen een ruime ervaring opgedaan in onder andere de bedrijfsvoering, de processen en procedures en in verschillende bouw en nieuwbouw projecten van de CSA afdeling.


Dhr. David van Kemenade

Na het behalen van zijn HAVO diploma is David, via een omweg (opleiding HBO-V / MBRT Fontys Hogescholen), in 2010 gestart met de opleiding Medewerker Steriele Medische Hulpmiddelen (MSMH Summa College Eindhoven).

David is sinds april 2009 werkzaam op de Centrale Sterilisatie Afdeling (CSA) van het Catharina Ziekenhuis. In 2013 is hij aangesteld als waarnemend coördinator CSA en een jaar later als vaste coördinator CSA. In 2014 is de CSA van het CZE uitgebreid met een geheel vernieuwde afdeling Centrale Scopen Desinfectie (CSD). David heeft hierbij het taakgebied CSD/assistent DSRD op zich genomen. Samen met de andere leden van het management team CSA/CSD heeft hij de ISO 13485 certificering behaald voor zowel de CSA als CSD. Vanaf juni 2019 is David aangesteld als uitvoerend DSMH (UDSMH) van het CZE.

De afgelopen jaren heeft hij verschillende aanvullende opleidingen en cursussen gevolgd. Enkele voorbeelden hiervan zijn:
•Hygiëne Kwaliteitsmedewerker (Fontys Hogescholen 2018)
•MHBO Kwaliteit- en Procesmanagement (NCOI 2017)
•Kwaliteit in endoscopenbeleid (STIP 2016)
•Microbiologie en VMT (Fontys Hogescholen 2015)
•Steriliseren van Medische Hulpmiddelen (“DSMH cursus”) (UMC Utrecht 2014)
•MBO Managementvaardigheden (NCOI 2013 – 2014)


Dr. ir. Joost P.C.M. van Doornmalen
Joost is actief in het veld van decontaminatie van medische hulpmiddelen sinds 1995. Naast zijn werkzaamheden in het bedrijfsleven heeft hij aanstellingen bij universiteiten gehad voor onderzoek. Van 1999 tot 2004 bij het Academisch Medisch Centrum van Amsterdam in de vakgroep Bacteriology en Virology (Prof. dr. J. Dankert) en sinds 2008 bij de Eindhoven University of Technology in the faculteit toegepaste natuurkunde. Van 2008 tot 2013 in de sectie Transport in Permeable Media (prof.dr.ir/ K. Kopinga) en sinds 2013 tot heden in de sectie Elementary Processes in Gas Discharges (Prof. dr. ir. G.M.W. Kroesen and Dr. ir. J. van Dijk).

Enkele bevindingen uit zijn onderzoek zijn gepubliceerd (https://www.researchgate.net/profile/Jpcm_Doornmalen/research)

In zijn loopbaan in het bedrijfsleven heeft hij verschillende posities binnen meerdere bedrijven bekleed. Begonnen in het decontaminatie veld als teamleider validatie en monitoring en doorgegroeid naar Principle Scientist. Deze laatste functie bekleedt hij momenteel binnen verschillende entiteiten.

Joost is lid van verschillende nationale en internationale normcommissies.


Mw. Lisa Pieters-Kremers, B Health
Lisa is in 2005 afgestudeerd als Farmakundige aan de Hogeschool Utrecht. Na twee jaar werkzaam te zijn geweest voor een onderzoeksbureau voor openbare apotheken, heeft zij de overstap gemaakt naar een functie als kwaliteitsadviseur binnen de ziekenhuisfarmacie. In de afgelopen twaalf jaar heeft zij veel ervaring opgedaan in het ontwikkelen, implementeren en onderhouden van kwaliteitsmanagementsystemen waardoor ze ook ruimschoots ervaring heeft met diverse kwaliteitsnormen, waaronder GMP(-z), HKZ, ISO 9001, ISO 13485 en ISO 15189.

In haar huidige functie als beleidsmedewerker kwaliteit op de Centrale Sterilisatie Afdeling (CSA) van het Catharina Ziekenhuis is Lisa verantwoordelijk voor het onderhouden en beheren van het kwaliteitsmanagementsysteem en het blijven voldoen aan de ISO 13485. Als lid van het MT is zij tevens verantwoordelijk voor uitvoering van het kwaliteitsbeleid.

 


Mw. Willy Davies
Willy is haar carrière in 1980 begonnen als medewerkster buitenlands betalingsverkeer en fiattering bij de Amro bank Amsterdam en later  bij de ABN Amro bank Eindhoven.

In 1989 heeft zij de overstap gemaakt naar het Catharina Ziekenhuis. In haar huidige rol van medewerkster bedrijfsvoering op de Centrale Sterilisatie Afdeling (CSA) van het Catharina Ziekenhuis is zij onder andere verantwoordelijk voor het reilen en zijlen op de afdeling, het contact met de klanten, het bewaken van de voortgang van gemaakte afspraken en het voorbereiden en opstellen van management rapportages.

© 2021 Catharina Ziekenhuis - Alle rechten voorbehouden