S.J.W. (Sonja)  Wessels-Basten

S.J.W. (Sonja) Wessels-Basten

Apotheker, Ziekenhuisapotheker
Afdeling(en)
Apotheek, Catharina Kanker Instituut
Aangesteld
BIG registratienr.
29049332217

Mijn beroep is ziekenhuisapotheker. Ik zet mijn gedrevenheid en passie in om de beste kwaliteit van zorg te organiseren met de collega-specialisten in de ziekenhuisapotheek en het ziekenhuis. Met de meer dan 150 medewerkers van de apotheek zorgen wij voor een veilige en doelmatige zorg- en dienstverlening aan patiënten voor wat betreft geneesmiddelen. Dit doen we voor patiënten die opgenomen zijn in het Catharina Ziekenhuis, of een bezoek aan de polikliniek hebben gebracht en voor patiënten die opgenomen zijn in een verpleeghuis, of GGzE instelling. Daarnaast bereiden wij geneesmiddelen voor een groot aantal ziekenhuizen in Nederland. Het is mijn overtuiging dat door het creëren van synergie in samenwerking de patiënten maximaal profiteren van alle kennis die in ons ziekenhuis aanwezig is.

Aandachtsgebieden

  • Management

Opleidingen & ervaringen

  • Opleiding farmacie en postdoc apotheker, Universiteit Utrecht
  • Opleiding tot ziekenhuisapotheker: MMC Eindhoven en Catharina Ziekenhuis Eindhoven
  • Opleiding tot klinisch farmacoloog: Catharina Ziekenhuis Eindhoven
  • Voorzitter Medische Staf Catharina Ziekenhuis (2011-2013)

Lidmaatschappen

  • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA)
  • Nederlanse Vereniging voor Klinische Farmacologie & Biofarmacie (NVKF&B )
  • Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP)

Publicaties

Zie www.pubmed.com voor een volledig overzicht.

© 2021 Catharina Ziekenhuis - Alle rechten voorbehouden