Catharina Ziekenhuis en zorgverzekeraars sluiten unieke contracten voor borstkankerzorg

Het Catharina Ziekenhuis heeft samen met de andere Santeon-ziekenhuizen prestatiecontracten afgesloten met drie zorgverzekeraars waarbij de geleverde kwaliteit van zorg leidend is. Het gaat om contracten over borstkankerzorg met de zorgverzekeraars CZ, Menzis en Multizorg*. In de contracten is Value Based Healthcare en dus de kwaliteit van zorg voor de patiënt het vertrekpunt. “Voor onze patiënten betekent dit dat ze de best mogelijke borstkankerzorg van Nederland in ons ziekenhuis krijgen,” aldus borstkankerchirurg Yvonne van Riet van het Catharina Ziekenhuis.

Het is voor het eerst in Nederland dat ziekenhuizen verspreid over heel Nederland gezamenlijk meerjarenafspraken met zorgverzekeraars maken over kwaliteit van zorg en prijs. Geranne Engwirda, lid van de Raad van Bestuur van het Catharina Ziekenhuis en portefeuillehouder verkoop van Santeon spreekt van een doorbraak: “Onze jarenlange inzet om gezamenlijk de kwaliteit van zorg voor onze borstkankerpatiënten te verbeteren, is door deze verzekeraars beloond.” Samen behandelen de Santeon-ziekenhuizen in Nederland jaarlijks ongeveer 2000 nieuwe patiënten** met borstkanker. In het Catharina Ziekenhuis gaat het om bijna 300 patiënten per jaar.

 
Op de foto van links naar rechts: Joël Gijzen (directeur zorg CZ), Wynand Crommelin (directeur Multizorg), Leonique Niessen (directeur Santeon), Joris van Eijk (directeur Zorg Menzis), Geranne Engwirda (Lid Raad van Bestuur Catharina Ziekenhuis, portefeuillehouder Verkoop Santeon)

De contracten zijn mogelijk omdat de Santeon-ziekenhuizen in Nederland al jaren voorop lopen in het meten en verbeteren van voor patiënten belangrijke uitkomsten van de geleverde zorg; de zogenoemde Value Based Healthcare. Van Riet:: “Wij zetten ons al jarenlang in om de borstkankerzorg binnen de Santeon-ziekenhuizen continu te verbeteren. De verzekeraars ondersteunen met deze contracten deze ontwikkeling. Als het om borstkanker gaat loopt het Catharina Ziekenhuis echt voorop. We hebben niet voor niets al enkele jaren het internationale Eusoma-certificaat voor borstkankerzorg. Hoger kan niet.”

Het ontwikkelde model van Santeon zorgt in de aangesloten ziekenhuizen al enkele jaren voor  kwaliteitsverbetering. “We zijn efficiënter gaan werken, leveren meer en meer maatwerk voor de patiënt en zien minder complicaties na een ingreep”, stelt Leonique Niessen, directeur Santeon . “Het is al gebruikelijk binnen Santeon dat een best practice van het ene ziekenhuis direct door een ander Santeon-ziekenhuis wordt overgenomen.”  

CZ, Menzis en Multizorg

Per verzekeraar is een contract afgesloten, waarbij de gemaakte afspraken verschillen. De verzekeraars steunen hiermee de continue kwaliteitsverbetering van de borstkankerzorg binnen de Santeon ziekenhuizen. Binnen de afgesloten contracten is onder meer afgesproken dat de verzekeraars inzicht krijgen in de kwaliteitsverbeteringen en deze ook blijven monitoren.  

De afgesloten contracten gelden voor drie jaar en gaan in op 1 januari 2017. Vanaf 2018 zal kandidaat-lid Maasstad Ziekenhuis naar verwachting ook onderdeel gaan uitmaken van de contracten.

Santeon

Santeon is de Nederlandse ziekenhuisketen waarbinnen zeven topklinische ziekenhuizen (na toetreding van het Maasstad Ziekenhuis Rotterdam) verspreid over heel Nederland open samenwerken met als doel de medische zorg te verbeteren door continue vernieuwing: het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht/Nieuwegein, Catharina Ziekenhuis in Eindhoven, Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen, OLVG in Amsterdam, Medisch Spectrum Twente in Enschede, Martini Ziekenhuis in Groningen en kandidaat-lid Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam. De zeven ziekenhuizen samen bieden zo’n 13% van de Nederlandse ziekenhuiszorg.

Meer informatie op www.santeon.nl, www.santeonvoorborstkanker.nl

Eerdere berichtgeving over het akkoord van ACM voor deze samenwerking in een bericht van mei 2015: www.santeon.nl/acm-akkoord.

*De zorginkooporganisatie van a.s.r., ONVZ, Eno en Zorg en Zekerheid.
**Aantal nieuwe patiënten die in één jaar tijd de diagnose borstkanker hebben gekregen in één van de Santeon-ziekenhuizen.

Deel deze pagina

Nieuwsoverzicht Catharina Ziekenhuis