Catharina Ziekenhuis opent nieuw high tech simulatiecentrum

Het Catharina Ziekenhuis heeft het nieuwe simulatiecentrum bij de service-eenheid Onderwijs & Onderzoek deze week officieel in gebruik genomen. Het simulatiecentrum bestaat uit twee realistisch nagebouwde praktijkruimtes waar een groot aantal trainingen verzorgd kunnen worden. In het simulatiecentrum kunnen medisch professionals in een veilige omgeving, onder deskundige begeleiding, hun kennis, vaardigheden en competenties verbeteren. In het Catharina Ziekenhuis zijn een SEH/IC-kamer en een operatiekamer nagebouwd.

Een van de nieuwe trainingen die hier gegeven wordt aan het OK-personeel is Crew Resource Management (CRM). Hierin wordt een onverwacht, niet-alledaags medisch voorval op de OK, zoals een bloeding of een reanimatie gesimuleerd. In zo’n situatie moet het team overschakelen naar een noodscenario.

Vliegrampen

In de jaren ’70 werd ontdekt dat de oorzaak van vliegrampen veelal niet te wijten was aan falende techniek, maar dat juist menselijk gedrag zoals communicatie en leiderschap in ruim 70 procent van de incidenten bepalend zijn voor een fatale afloop. Een oplossing kwam in de vorm van een veiligheidstraining gericht op niet-technische vaardigheden: Crew Resource Management. Collega’s Kim Bijleveld (anesthesioloog) en Robin Diesbergen (anesthesiemedewerker) zijn overtuigd voorstander van deze training en zetten alles op alles om dit belangrijke principe in het ziekenhuis te implementeren.

Noodscenario

“In een Crew Resource Management (CRM) training laten we teams ineens overschakelen  naar een noodscenario. In de crisis moet het team aangestuurd worden en alles raakt in een stroomversnelling. Dat vergt heel veel van de professionals. Uit onderzoek blijkt dat mensen in zo’n noodsituatie vaak wel de kennis en kunde hebben om zo’n crisis aan te kunnen, maar het vaak mis gaat op de niet-medische competenties”, vertelt Bijleveld. “Dat zijn de elementen die we in de CRM-training oefenen. Het gaat dan over communicatie, leiderschap, samenwerking en besluitvorming. De oefening wordt op video opgenomen om later te evalueren. We kijken naar wat goed ging en beter kan. Het draait allemaal om menselijk gedrag. Als deelnemer denk je soms dat je heel duidelijk bent geweest. Maar dan blijkt bij het terugkijken dat je niet hoorbaar was door het alarm dat afging of de actie is niet opgevolgd door een collega, omdat er geen naam genoemd werd. Dat terugkijken geeft heel veel inzicht.”

Pop

Het Catharina Ziekenhuis beschikt ook over de ‘human patiënt simulator’; een pop die op afstand bestuurbaar is en bijvoorbeeld pupilverschil laten zien, een hartslag heeft en ook insulten kan simuleren, een klaplong en zelfs een bloeding kan krijgen. “Die pop is heel realistisch”, aldus Diesbergen. “Als een pop blauw wordt of ritmestoornissen krijgt, wordt dat door de deelnemers als ‘echt’ ervaren. Dat draagt bij aan het simuleren van een zo realistisch mogelijke situatie. Als het scenario door de deelnemer als realistisch wordt ervaren dan vergroot dat de kans dat zijn natuurlijk gedrag naar boven komt."

Leren in een open cultuur

De eerste trainingen in het nieuwe centrum zijn al gegeven en zijn erg goed ontvangen door de deelnemers. Bijleveld: “Je moet in een cultuur kunnen functioneren waarin je elkaar feedback kan geven en fouten moet bespreken. Veilig werken moet voorop staan: als het niet gaat zoals het moet, moeten we daarvan leren. Het draait om met elkaar en van elkaar leren. Het is vooral reflecteren, wat ging er goed en wat ging minder. Goed functionerende teams zijn goed op drie terreinen: kennis en kunde, duidelijke procesafspraken en duidelijke interactie. Met simulatieonderwijs kun je analyseren waar op deze gebieden ruimte ligt voor verbetering. Een open cultuur waarin je elkaar kan aanspreken, je kan uitspreken en vervolgens zaken kan bespreken is hiervoor essentieel."

Deel deze pagina

Nieuwsoverzicht Catharina Ziekenhuis