St. Anna Zorggroep en Catharina Ziekenhuis willen fuseren

Eind vorig jaar maakten de Raden van Bestuur van de St. Anna Zorggroep en het Catharina Ziekenhuis hun voornemen voor een fusie in 2018 bekend. Voor het daadwerkelijk zover is, moeten de Nederlandse Zorgautoriteit en de Autoriteit Consument & Markt nog instemmen.

Zonder een fusie wordt het voor de St. Anna Zorggroep en het Catharina Ziekenhuis steeds lastiger om een compleet pakket aan zorg te blijven bieden. Een groot aantal factoren veroorzaakt dit. Denk aan de steeds hogere eisen aan het minimaal aantal behandelingen dat een ziekenhuis per jaar moet doen, de kosten van technologische toepassingen en de onderhandelingen met  zorgverzekeraars. Beide organisaties hebben elkaar nodig. “Door de fusie zijn wij samen in staat om de inwoners van deze regio ook in de toekomst  een breed pakket aan basis- en topklinische (complexe) zorg te bieden“, aldus Piet Batenburg, voorzitter Raad van Bestuur Catharina Ziekenhuis.


Hoe ziet de fusieorganisatie er straks uit?

De St. Anna Zorggroep en het Catharina Ziekenhuis willen fuseren tot één ziekenhuis- en woonzorgorganisatie met één Raad van Bestuur en één Raad van Toezicht. Na de fusie zijn er twee hoofdlocaties: Eindhoven en Geldrop. De poliklinieken, Spoedeisende Hulp (SEH), Intensive Care (IC) en Huisartsenpost (HAP) blijven op beide locaties. De nieuwe organisatie kent straks drie landelijke speerpunten: kanker en hart- en vaatziekten, waarvan het zwaartepunt in Eindhoven zal liggen, en sport & bewegen, met het zwaartepunt in Geldrop. Voor Ananz, bestaande uit vier woonzorgcentra in Geldrop en Heeze, verandert er niets.

Piet Batenburg: “We weten nu welke richting we op willen met de fusieorganisatie. Nu gaan we inrichten. Dan worden plannen concreet. We kijken goed naar de gevolgen voor onze patiënten en houden hierover contact met onder meer onze cliëntenraden en huisartsen. We proberen het zo te organiseren dat de patiënt zo min mogelijk last heeft van de overgang en vooral kan blijven profiteren van de beschikbaarheid van goede zorg in zijn eigen regio.”

Waarom fusie St. Anna Zorggroep Catharina Ziekenhuis


Wat vindt de verloskundige?

Nicole Manders, verloskundige en praktijkmanager 040verloskunde: "Als je zwanger bent wil je graag de beste medische zorg en persoonlijke aandacht. Met de fusie komen deze kwaliteiten van de ziekenhuizen bij elkaar. Ook wordt het makkelijker om de zorg af te stemmen, zodat zwangeren in de regio Eindhoven en Geldrop dezelfde zorg kunnen krijgen bij vergelijkbare situaties. In het Catharina Ziekenhuis is het niveau van de medische zorg hoog en er is steeds meer aandacht voor persoonlijke zorg. Een voorbeeld is ons eerstelijns spreekuur op de ziekenhuispolikliniek: de verloskundige, gynaecoloog en de zwangere bespreken samen wat de beste zorg is, bij bijzonderheden in de voorgeschiedenis. Op deze manier combineren we de zorg afgestemd op de behoefte: in de eerstelijns praktijk in de wijk of thuis als het kan, met de specialistische zorg in het ziekenhuis als dat nodig is.

Nicole Manders, 040verloskunde Catharina Ziekenhuis
Nicole Manders, verloskundige en praktijkmanager 040verloskunde

Wat wil de huisarts?

Er is een enquête gehouden onder huisartsen in de regio om hun ideeën en meningen over de voorgenomen fusie op te halen. Wat de huisartsen vooral belangrijk vinden is dat er op beide locaties een breed aanbod aan poliklinieken blijft zodat medisch specialistische zorg toegankelijk en bereikbaar blijft voor alle patiënten in de regio. Dat geeft huisartsen ook de mogelijkheid om snel contact te leggen met een medisch specialist. 

Wat vindt de cliëntenraad belangrijk?

Matthieu van Kaam, voorzitter cliëntenraad Catharina Ziekenhuis: "Een fusie met de St. Anna Zorggroep moet voor patiënten van het Catharina Ziekenhuis aantoonbare en zo mogelijk meetbare voordelen opleveren. Dat zijn voor de cliëntenraad essentiële randvoorwaarden. Zeker waar het gaat om verplaatsing van zorg van Eindhoven naar Geldrop zal de cliëntenraad kritisch kijken of en hoe dat in het belang is van de patiënt en zijn familie. Kernbegrippen daarbij zijn: toegankelijkheid, efficiënte zorgprocessen met kortere wachttijden, keuzevrijheid en een gastvrij ziekenhuis met de beste medisch specialisten en verpleegkundigen. Ook open en eerlijke communicatie hoort daarbij, zodat iedereen weet wat hij mag verwachten van de fusie!"

Matthieu van Kaam, voorzitter Cliëntenraad Catharina Ziekenhuis

Deel deze pagina

Nieuwsoverzicht Catharina Ziekenhuis