Spoedeisende Hulp en verpleegafdelingen van het Catharina Ziekenhuis onder zware druk door griepgolf

De druk op de Spoedeisende Hulp en de verpleegafdelingen in het Catharina Ziekenhuis is deze week door de griepgolf verder toegenomen. Steeds meer bedden in het ziekenhuis worden ingenomen door patiënten met griep en/of longproblematiek. Het gaat in veel gevallen om oudere patiënten, die vaak een complexe zorgvraag hebben. Tegelijkertijd kampen ook veel medewerkers met griepachtige verschijnselen, waardoor we te maken hebben met personele krapte. Ook de ziekenhuizen in de regio en ver daarbuiten liggen vol.

Wij hebben deze week daarom opnieuw maatregelen moeten nemen om de kwaliteit van de zorg en de veiligheid voor onze patiënten en medewerkers te kunnen blijven waarborgen.

Minder planbare operaties

Een vol beddenhuis zorgt voor minder doorstroom. Daardoor loopt het vast op de Spoedeisende Hulp, omdat nieuwe patiënten niet kunnen worden opgenomen in het ziekenhuis. Wij hebben daarom besloten om het OK-programma deze week opnieuw te reduceren. Van alle operaties die ingepland staan, wordt 10 procent verplaatst. We kijken daarbij zorgvuldig naar welke operaties veilig en verantwoord verzet kunnen worden.

Wij zijn ons ervan bewust dat het afzeggen van een operatie heel vervelend is, maar vragen de mensen die getroffen worden door deze maatregel om begrip om dit landelijke probleem zo goed en snel mogelijk te kunnen opvangen. Patiënten van wie de operaties worden verplaatst, worden zo snel mogelijk op de hoogte gebracht. Zij ontvangen op korte termijn een nieuwe afspraak voor hun operatie.

Doorstroom op Spoedeisende Hulp

Op de Spoedeisende Hulp kan de wachttijd oplopen. Daarom kijken we kritisch naar de acute klachten van patiënten op de Spoedeisende Hulp. We maken daarbij de afweging of een patiënt geholpen moet worden op de Spoedeisende Hulp of ook geholpen kan worden op de polikliniek, om zo de doorstroom op de Spoedeisende Hulp te bevorderen.

Dagelijks wordt gemonitord hoe de situatie in het ziekenhuis is en of er aanvullende maatregelen getroffen moeten worden. Het Catharina Ziekenhuis staat in nauw contact met de ziekenhuizen in de regio.

Eventuele nieuwe maatregelen omtrent deze situatie vindt u op de website van het ziekenhuis onder ‘nieuws’ .

 

Deel deze pagina

Nieuwsoverzicht Catharina Ziekenhuis