Santeon ziekenhuizen verbeteren zorg voor CVA-patiënten

De Santeon ziekenhuizen, waaronder het Catharina Ziekenhuis, hebben de zorg voor patiënten met een beroerte (CVA) verder verbeterd. Een mooi resultaat, vandaag, op de Europese Dag van de Beroerte. Sinds 2017 werken de ziekenhuizen actief samen aan het verbeteren van de zorg rondom CVA-patiënten. De Santeon ziekenhuizen vinden het belangrijk transparant te zijn over de uitkomsten van zorg. Hierbij leggen zij de focus op zaken die er echt toe doen voor patiënten.

Om te zorgen dat de patiënt de beste behandeling krijgt aangeboden, wordt er dagelijks aan waardegedreven zorg voor de patiënt gewerkt, ook wel Value Based Healthcare (VBHC) genoemd. “Inmiddels hebben we met name door tijdwinst op het gebied van de behandeling belangrijke verbeteringen in de zorg voor deze patiënten gerealiseerd”, legt neuroloog dr. Koos Keizer van het Catharina Ziekenhuis uit, “daarnaast hebben ervaringen van patiënten een grote bijdrage geleverd aan het nazorgtraject.”

Snellere start van de behandeling

Bij een beroerte krijgt een deel van de hersenen voor kortere of langere tijd geen zuurstof. Hierdoor ontstaan plotselinge uitvalsverschijnselen, zoals een scheve mond, verwarde spraak of een verlamde arm of been. In 25-30 procent van de gevallen wordt een CVA behandeld met een krachtige bloedverdunner via een infuus om het stolsel dat het herseninfarct veroorzaakt heeft, op te lossen. Een snelle start van de behandeling is daarbij essentieel. Voor deze zogenoemde ’door-to-needle-time‘ is het landelijk streven om de behandeling, na aankomst in het ziekenhuis, binnen 30 minuten te starten. Elke minuut langer betekent dat er meer hersencellen afsterven, gemiddeld 2 miljoen per minuut; dus ‘time is brain’.

Twee minuten eerder

In 2017 lag de landelijke door-to-needle-time op 24 minuten. De Santeon ziekenhuizen zetten verbetermaatregelen in, waardoor CT-scans sneller gemaakt kunnen worden en alle onderzoeken beter op elkaar afgestemd zijn. “Wij beginnen de behandeling voor patiënten met een beroerte bijvoorbeeld standaard op de CT-kamer en niet op de Spoedeisende Hulp,” zegt Keizer. Hierdoor worden patiënten in Santeon ziekenhuizen inmiddels gemiddeld 2 minuten eerder behandeld, namelijk al na 22 minuten.

Speciale behandeling bij beroerte

Patiënten waarbij op een CT-scan duidelijk wordt dat een bloedpropje zich bevindt in een groot bloedvat, komen in het Catharina Ziekenhuis in aanmerking voor een speciale katheterbehandeling, kortweg IAT of trombectomie genoemd. Een interventie-radioloog haalt het bloedpropje via de lies uit het hersenbloedvat. Een complexe behandeling die in de regio alleen in het Catharina Ziekenhuis wordt uitgevoerd. Bij deze behandeling is ook een grote verbetering behaald. De gemiddelde deur-tot-liestijd (het begin van de operatie) is teruggebracht van 80 naar 58 minuten. “Zo’n behandeling moet in heel korte tijd worden opgezet, dat is topsport voor alle specialisten, laboranten en verpleegkundigen die daar bij betrokken zijn”, legt Keizer uit, “alles moet kloppen. De diagnose moet worden gesteld, scans moeten worden bekeken, patiënt moet aangeprikt worden, infusen moeten aangebracht worden. En dat binnen één uur, ook ’s nachts en in het weekend!”

Complicaties

Complicaties tijdens een ziekenhuisopname, zoals een infectie of verwardheid (delier), vertragen het herstel van een patiënt en moeten zoveel mogelijk worden voorkomen. “Om verwardheid te voorkomen, houdt de verpleging een duidelijk dag- en nachtritme aan en hangt er bijvoorbeeld een klok aan de wand om patiënten te helpen bij oriëntatie van tijd. Dit soort kleine verbeteringen laat direct zien dat een complicatie als verwardheid bijna niet voorkomt in het Catharina Ziekenhuis”, benadrukt Keizer. Ook door na de behandeling direct te starten met revalideren, zijn grote verbeterstappen gezet. “Het is voor de patiënt gunstiger om niet onnodig lang in het ziekenhuis te verblijven. Een korte ligduur voorkomt een groot aantal complicaties als bijvoorbeeld een infectie. Om de ligduur van een patiënt zo kort mogelijk te laten zijn, komt de fysiotherapeut niet alleen doordeweeks langs maar ook in het weekend”, geeft Keizer als voorbeeld.

Focusgroep

De ervaring van de CVA-patiënt levert een belangrijke bijdrage aan waardegedreven zorg. “Binnen het Catharina Ziekenhuis hebben we voor CVA-patiënten een focusgroep gehouden. Tijdens een bijeenkomst kunnen patiënten ervaringen delen waardoor nieuwe verbeterpunten worden opgesteld. Dit voorjaar wordt er nogmaals een focusgroep georganiseerd waarbij de nadrukt ligt op het nazorgtraject. Deze informatie is zeer waardevol”, aldus Keizer.

Deel deze pagina

Nieuwsoverzicht Catharina Ziekenhuis