Catharina Ziekenhuis keert vooruitlopend op subsidie zelf zorgbonus uit

De Raad van Bestuur van het Catharina Ziekenhuis heeft besloten om, vooruitlopend op de zorgbonus van de overheid, nu alvast medewerkers in loondienst voor wie de subsidie wordt aangevraagd, 500 euro netto uit te keren. Ongeacht of de zorgbonus van 1000 euro van de overheid daadwerkelijk voor iedereen wordt toegekend. Het gaat om medewerkers die maximaal 73.000 euro op jaarbasis verdienen.

“Wij willen als Raad van Bestuur onze medewerkers bedanken. Er is zoveel te doen over de zorgbonus, wie wel, wie niet. Wij hebben tijdens de eerste golf heel veel patiënten met corona verpleegd. Wij waren succesvol, omdat we het als één team hebben gedaan,” zegt Geranne Engwirda van de Raad van Bestuur. “Daarom verdienen onze collega’s een bonus.”

Nu de tweede golf er aan komt, vindt Engwirda dat de Raad van Bestuur niet langer kan wachten en een duidelijk gebaar moet maken naar haar collega’s. “Daarom keren wij een deel van de bonus, 500 euro dus, dit jaar nog bij de salarisbetaling van november of december uit; voor de feestdagen dus.”

Zorgbonus ministerie

Onlangs heeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport (VWS) de regeling voor de zorgbonus van 1.000 euro netto bekend gemaakt. De subsidieregeling geeft globaal aan welke functies wel of niet in aanmerking komen voor de zorgbonus. De Raad van Bestuur van het Catharina Ziekenhuis vindt dat alle medewerkers die zich tijdens de eerste coronagolf hebben ingezet de zorgbonus moeten ontvangen. Er is daarom besloten om de zorgbonus voor alle medewerkers die binnen de inkomensgrens van maximaal 73.000 euro vallen aan te vragen.

Voor een aantal groepen medewerkers werkt het ziekenhuis nog nader uit of de zorgbonus voor hen wordt aangevraagd. Het gaat om deze groepen:

- Medewerkers die in de periode van maart tot september 2020 niet hebben gewerkt, bijvoorbeeld vanwege verzuim of verlof;
- Medewerkers die niet de hele periode maart tot september 2020 in dienst zijn geweest;
- Medewerkers die in de periode maart tot september 2020 bij meerdere zorgaanbieders gewerkt hebben;
- Medewerkers met een oproepcontract die in de periode maart tot september 2020 beperkt zijn ingezet;
- ZZP’ers, uitzendkrachten en detacheerders.

Het uitgangspunt van het ziekenhuis is dat iedereen die een substantiële bijdrage geleverd heeft tijdens de eerste coronaperiode aanspraak maakt op de coronabonus.

Dat het ziekenhuis nu 500 euro aan de medewerkers binnen de inkomensgrens van tweemaal modaal toezegt, wil niet zeggen dat alle medewerkers ook de resterende 500 euro ontvangen. Dit is (mede) afhankelijk van de mate waarin VWS de bonusaanvraag toekent.

Deel deze pagina

Nieuwsoverzicht Catharina Ziekenhuis