Landelijk akkoord over contracten zorgverzekering

Normaal gesproken voeren we als ziekenhuis jaarlijks (in het najaar) gesprekken met de zorgverzekeraars om afspraken te maken over verzekerde zorg in het nieuwe jaar. In verband met corona en hiermee gepaarde onzekerheden, zijn de onderhandelingen voor 2021 tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars landelijk gevoerd.

Brancheverenigingen Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) hebben in december 2020 gezamenlijke afspraken gemaakt over het vangnet voor de ziekenhuiszorg in 2021.

Voor wat betreft de zorgverzekeraars waar ons ziekenhuis meerjarenafspraken voor heeft, lopen deze contracten gewoon door. Met de andere zorgverzekeraars moet de afspraak voor 2021 nog worden gemaakt, waarbij rekening wordt gehouden met het landelijke vangnet. Die afspraken zullen op korte termijn rondkomen, zo is de verwachting. Hierdoor is toegang tot goede zorg - ook in 2021 - voor bijna alle patiënten verzekerd.

Bijna alle patiënten, want alleen met zorgverzekeraar EUcare is geen overeenstemming bereikt over de compensatieregeling COVID-19. Dat betekent dat als u een polis heeft bij EUcare, mogelijk niet alle planbare ziekenhuiszorg wordt vergoed. Alleen spoedzorg.

Meer informatie

Deel deze pagina

Nieuwsoverzicht Catharina Ziekenhuis