Hebben wij u niet gebeld? Dan gaat uw afspraak gewoon door!

Het Catharina Ziekenhuis vangt een groot aantal coronapatiënten op. Ze komen vanuit de eigen regio, maar ook worden coronapatiënten overgenomen van andere ziekenhuizen zoals landelijk is afgesproken. Dit betekent dat meer coronazorg geleverd moet worden en dat kan alleen als er meer verpleegkundigen, artsen en bedden beschikbaar zijn voor deze patiënten.

Om onze zorg tijdens deze tweede coronagolf zoveel mogelijk toegankelijk te houden voor al onze patiënten, nemen wij diverse maatregelen. Eén van die maatregelen is het verschuiven van niet-spoedeisende operaties naar een later tijdstip. In de week voor kerst was in het nieuws dat in heel Nederland de reguliere zorg wordt afgeschaald. In het Catharina Ziekenhuis hebben wij de reguliere zorg de afgelopen weken al gedeeltelijk afgeschaald.

Gaat mijn afspraak door?

U wordt gebeld als uw afspraak niet doorgaat. Als u geen telefoontje krijgt, dan gaat uw afspraak of operatie gewoon door en kunt u veilig naar ons ziekenhuis komen.

Wij verzoeken u om ons niet te bellen voor informatie over uw afspraak. Zo blijven wij telefonisch bereikbaar voor patiënten van wie de afspraak wél is uitgesteld.

Welke zorg wel en welke niet?

Acute zorg, spoedoperaties, oncologische zorg en zorg voor onze hart- en vaatpatiënten, geplande keizersneden en overige niet uitstelbare operaties gaan gewoon door. Voor een aantal minder urgente operaties kan de wachttijd oplopen. Per patiënt wordt zorgvuldig beoordeeld of een ingreep kan worden uitgesteld. Patiënten van wie de ingreep moet worden verplaatst, worden gebeld.

Digitale zorg

Anders dan in het voorjaar, gaan de poli-afspraken nu wel door. Verwijst uw huisarts u naar ons ziekenhuis? Of heeft u een afspraak op de polikliniek of de dagbehandeling? Een bezoek aan ons ziekenhuis is veilig. Daarvoor hebben we diverse maatregelen genomen. Om onze patiënten ook op andere manieren zorg te bieden, zetten we digitale middelen in. We doen dit onder andere door telefonische consulten en via het patiëntenportaal MijnCatharina.

Zeer vervelend

Wij begrijpen dat het uitstellen van uw afspraak heel vervelend is en wij vragen u om begrip. Helaas is het nodig nu het aantal coronapatiënten in ons ziekenhuis nog niet afneemt. De intensieve zorg voor steeds meer coronapatiënten is niet vol te houden naast het ‘gewone werk’ in het ziekenhuis. Het grootste probleem is het tekort aan (gespecialiseerde) verpleegkundige voor de intensieve verzorging van patiënten met corona.

Vragen?

Wij kunnen ons voorstellen dat patiënten vragen hebben en doen in deze Q&A ons uiterste best om de veelgestelde vragen te beantwoorden. Wij verzoeken u nogmaals om geen telefonisch contact op te nemen met het ziekenhuis om te vragen of uw afspraak doorgaat. Wij bellen u als uw afspraak niet door gaat.

Deel deze pagina

Nieuwsoverzicht Catharina Ziekenhuis