Tieners met diabetes hebben veel baat bij psycho-sociale ondersteuning

Er is nog veel winst te halen in de begeleiding van tieners met diabetes. Dat blijkt uit het promotie-onderzoek van medisch psycholoog Nienke Maasvan het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Artsen en verpleegkundigen onderschatten het psycho-sociale aspect en de winst die daar mee gehaald kan worden in het diabetesmanagement van de jongeren. Om de jongeren betere diabeteszorg te bieden moet de psycho-sociale diabeteszorg 180 graden om. Zo stelt Nienke Maas.

Uit haar promotieonderzoek blijkt dat het eenvoudig stellen van de juiste vraag veel meer informatie oplevert over de gezondheidstoestand van de patiënt. “Uit het antwoord op de vraag ‘Geef je leven een cijfer?’ krijg je meer informatie dan met de vraag ‘Hoe gaat het met je?’” aldus Nienke Maas. “Het lijken simpele vragen, maar uit mijn proefschrift blijkt de winst enorm.”

Term ‘psycholoog’ besmet
Bovendien is de term ‘psycholoog’ besmet onder jongeren. Zij gaan niet uit zichzelf naar een psycholoog om hun verhaal te vertellen. “Daar schamen ze zich vaak voor,” aldus Nienke Maas. Zij ziet een grote rol weggelegd bij de artsen en diabetesverpleegkundigen om de drempel te verlagen. “Door meer aandacht te besteden aan de psycho-sociale aspecten van de jongeren kan er een enorme winst behaald worden in het diabetesmanagement. Het gaat namelijk over het veranderen van je gedrag.” De psycho-sociale zorg zou dan ook vaker aangeboden moeten worden. “Het moet ingepast worden in het zorgsysteem,” aldus Nienke Maas.

Als de jongere uiteindelijk bij de medisch psycholoog terecht komt, wordt in kleine stapjes gewerkt aan beter diabetesmanagement. “Specialisten kijken vaak medisch naar de patiënt. Maar een grote winst zit nou juist in de goede psycho-sociale benadering. Zoals de juiste vragen stellen om onderliggende problemen sneller boven tafel te krijgen.” Als een jongere met diabetes bij de medisch psycholoog, arts of diabetesverpleegkundige terecht komt, moet die geen torenhoge doelen stellen. “Het moet stapje voor stapje aangepakt worden. Altijd kijkend vanuit de succeservaring. Dan bereik je de grootste winst bij tieners met diabetes.”

Deel deze pagina

Nieuwsoverzicht Catharina Ziekenhuis