Catharina-spoor (Hbo)

Werk je graag met mensen en houd je van afwisselend werk? Dan is het Catharina-spoor iets voor jou. Nadat je twee jaar de reguliere opleidingen hebt gevolgd op Fontys Hogeschool Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid M&G  Eindhoven of Tilburg, kan je solliciteren naar een opleidingsplaats in het Catharina-spoor. De laatste twee jaar van je opleiding volg je dan zowel het onderwijs als je stages in het Catharina Ziekenhuis. Op die manier leer je echt van de praktijk.

Tijdens de opleiding leer je alle vaardigheden die je nodig hebt als verpleegkundige. Het eerste en tweede jaar van je Hbo-opleiding tot verpleegkundige volg je op Fontys Hogeschool M&G. Zowel in het eerste als het tweede jaar wordt een stage ingepland. Heb je interesse in het Catharina-spoor, dan kun je halverwege het tweede leerjaar solliciteren naar een plek voor het derde en vierde leerjaar. Je loopt dan gemiddeld drie dagen in de week stage en één dag per week heb je les. Theorie en praktijk wisselen elkaar af en vullen elkaar aan. Je mag daarbij rekenen op een goede persoonlijke begeleiding.

In het Catharina-spoor doorloop je de PL3- en de PL4-stage in ons ziekenhuis. Dit traject begint in het derde jaar van je Hbo-V-opleiding en duurt twee jaar (derde leerjaar: hoofdfase beroep specifieke inhoud / differentiatie minor, vierde leerjaar: hoofdfase afstuderen). Tijdens het vierde leerjaar ben je in de gelegenheid om je PL4-stage te combineren met afstuderen.

Waarom kiezen voor het Catharina-spoor?

Naast het feit dat je je kennis en ervaring echt in de praktijk opdoet, zijn er nog meer voordelen:

Masterclasses

De masterclasses zijn praktijklessen gegeven door een een expert uit de zorg die veel ervaring heeft of gespecialiseerd is in een bepaald vakgebied. Denk aan een les over patiënten met diabetes gegeven door een gespecialiseerde diabetesverpleegkundige of een les over patiënten met hartfalen door een gespecialiseerde cardiologieverpleegkundige.

Extra aandacht voor klinisch redeneren

Binnen het Catharina-spoor is er extra aandacht voor klinisch redeneren. Klinisch redeneren is het gedachteproces dat zich bij een verpleegkundige voordoet, wanneer hij/zij geconfronteerd wordt met een bepaalde klacht of verschijnsel bij een patiënt. In de masterclasses krijgen anatomie, fysiologie en pathologie van het menselijk lichaam extra aandacht. De theorie koppel je aan je eigen observaties om zo te beargumenteren wat je vervolgstappen/ handelingen zijn.

SkillsLab

Het Catharina Ziekenhuis beschikt over het SkillsLab. Ons SkillsLab is een professionele leer- en trainingsomgeving waar zorgverleners onder begeleiding kunnen werken aan specifieke competenties. Denk hierbij aan wondzorg, Advanced Life Support en infuusprikken. We hechten veel belang aan het oefenen van je vaardigheden, zodat je je zeker voelt en bekwaam bent als je deze handelingen bij patiënten uitvoert.

E-learning

Het Catharina Ziekenhuis maakt gebruik van het moderne, digitale leersysteem CLIC. CLIC staat voor Catharina Leer- en InformatieCentrum. Met CLIC kun je je optimaal bijscholen, achtergrondinformatie inzien en actuele ontwikkelingen volgen over verschillende verpleegkundige handelingen. Waar en wanneer jij dat wilt, dus ook thuis. Bijzonder aan het systeem is dat het grotendeels gevuld wordt door medewerkers zelf.

Op alle afdelingen opleiders

Op alle afdelingen binnen het Catharina Ziekenhuis zijn er praktijkopleiders en werkbegeleiders aanwezig om je te ondersteunen tijdens je leertraject. Praktijkopleiders coördineren het leerproces en de beoordeling. Werkbegeleiders bieden de dagelijkse begeleiding en beoordelen je stage.

Vergoedingen

Het Hbo Catharina-spoor is een BOL-opleiding. De stagevergoedingen zijn conform de CAO Ziekenhuizen. De stagevergoeding wordt gegeven over het aantal uren dat je daadwerkelijk stage loopt.
Daarnaast ontvang je een vergoeding van het collegegeld naar rato (= op basis van de uren stage per week en tot en met de maand dat je het Catharina-spoor volgt).

Aan het einde van de stageperiode (PL3) wordt door de werkbegeleider(s) en praktijkopleider een eindoordeel van je stage vastgelegd. Het ondertekende formulier wordt ingeleverd bij de docentcontactpersoon die het praktijkleren beoordeeld.

Voor studenten die zijn gestart vóór september 2020 geldt: als het derde leerjaar is behaald en je de opleiding in het Catharina Ziekenhuis vervolgt, ontvang je een bonus van € 500,00 bruto. Aan het einde van de opleiding, bij diplomering, ontvang je een bonus van € 750,00 bruto.

Voor studenten die starten in september 2020 en later geldt: als het derde leerjaar is behaald en je de opleiding in het Catharina Ziekenhuis vervolgt, ontvang je bij de start van het 4e leerjaar een bonus van € 300,00 bruto. Aan het einde van de opleiding, bij diplomering, ontvang je een bonus van € 300,00 bruto. Start je na het afsluiten van je opleiding Hbo verpleegkunde Catharina-spoor en na diplomering als verpleegkundige bij het Catharina Ziekenhuis, dan ontvang je een bonus van € 650,00 bruto.

terug naar het opleidingen overzicht