Catharina-spoor (Hbo)

Werk je graag met mensen en houd je van afwisselend werk? Dan is het Catharina-spoor iets voor jou. In vier jaar leiden wij je op tot Hbo-verpleegkundige. Bijzonder is dat je bijna alle stages in het Catharina Ziekenhuis volgt. Op die manier leer je echt van de praktijk.

Tijdens de opleiding leer je alle vaardigheden die je nodig hebt als verpleegkundige. Een deel van je kennis leer je op de Fontys Hogeschool Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid (FHMG), het grootste deel leer je in de praktijk in het Catharina Ziekenhuis. Je loopt gemiddeld drie dagen in de week stage en één dag per week heb je les. Theorie en praktijk wisselen elkaar dus af en vullen elkaar aan. Je mag daarbij rekenen op een goede persoonlijke begeleiding.

In het Catharina-spoor doorloop je de WPL 2 en de WPL 3 stage in ons ziekenhuis. Dit traject begint in het derde jaar van je Hbo-V-opleiding en duurt twee jaar (derde leerjaar: hoofdfase beroep specifieke inhoud / differentiatie minor, vierde leerjaar: hoofdfase afstuderen). Tijdens het vierde leerjaar ben je in de gelegenheid om je WPL-3 stage te combineren met afstuderen.

Waarom kiezen voor het Catharina-spoor?

Naast het feit dat je je kennis en ervaring echt in de praktijk opdoet, zijn er nog meer voordelen:

Masterclasses

De masterclasses zijn praktijklessen gegeven door een zorgverlener die veel ervaring heeft of gespecialiseerd is in een bepaald vakgebied. Denk aan een les over patiënten met diabetes gegeven door een gespecialiseerde diabetesverpleegkundige of een les over wondverzorging gegeven door de wondverpleegkundige.

Extra aandacht voor klinisch redeneren

Binnen het Catharina-spoor is er extra aandacht voor klinisch redeneren. Klinisch redeneren is het gedachteproces dat zich bij een verpleegkundige voordoet, wanneer hij/zij geconfronteerd wordt met een bepaalde klacht of verschijnsel bij een patiënt. In de masterclasses krijgen anatomie, fysiologie en pathologie van het menselijk lichaam extra aandacht. De theorie koppel je aan je eigen observaties om zo te beargumenteren wat je vervolgstappen/ handelingen zijn.

SkillsLab

Het Catharina Ziekenhuis beschikt over het SkillsLab. Ons SkillsLab is een professionele leer- en trainingsomgeving waar zorgverleners onder begeleiding kunnen werken aan specifieke competenties. Denk hierbij aan wondzorg, Advanced Life Support en infuusprikken. We hechten veel belang aan het oefenen van je vaardigheden, zodat je je zeker voelt en bekwaam bent als je deze handelingen bij patiënten uitvoert.

E-learning

Het Catharina Ziekenhuis maakt gebruik van het moderne, digitale leersysteem CLIC. CLIC staat voor Catharina Leer- en InformatieCentrum. Met CLIC kun je je optimaal bijscholen, achtergrondinformatie inzien en actuele ontwikkelingen volgen over verschillende verpleegkundige handelingen. Waar en wanneer jij dat wilt, dus ook thuis. Bijzonder aan het systeem is dat het grotendeels gevuld wordt door medewerkers zelf.

Op alle afdelingen opleiders

Op alle afdelingen binnen het Catharina Ziekenhuis zijn er praktijkopleiders en werkbegeleiders aanwezig om je te ondersteunen tijdens je leertraject. Praktijkopleiders coördineren het leerproces en de beoordeling. Werkbegeleiders bieden de dagelijkse begeleiding en beoordelen je stage.

Vergoedingen

De vergoedingen zijn conform de CAO Ziekenhuizen. De vergoeding wordt gegeven over het aantal uren dat je daadwerkelijk stage loopt.
Daarnaast ontvang je een vergoeding van het collegegeld naar rato (= op basis van de uren stage per week en tot en met de maand dat je het Catharina-spoor volgt).

Aan het einde van de stageperiode (WPL 2) wordt door de werkbegeleider(s) en praktijkopleider een eindoordeel van je stage vastgelegd. Het ondertekende formulier wordt ingeleverd bij de docentcontactpersoon die het werkplekleren beoordeeld. Als student ga je naar de WPL 3-stage als tenminste 3 van de 4 competenties op het niveau van integreren zijn behaald. Als de competenties zoals omschreven, zijn behaald en je de opleiding in het Catharina Ziekenhuis vervolgt, ontvang je een bonus van € 500,00 bruto. Aan het einde van de opleiding, bij diplomering, ontvang je een bonus van € 750,00 bruto

Meer weten?

Voor meer informatie over het Catharina-spoor Hbo-V, kun je contact opnemen met de volgende contactpersonen:

Naam instelling Fontys Hogeschool Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid (FHMG)
Naam Cis Lijten
Telefoonnummer 08850 77406
E-mailadres c.lijten@fontys.nl

terug naar het opleidingen overzicht