Medium Care (MC) verpleegkundige

Op de Medium Care komen patiënten die behoorlijk ziek zijn. Op deze afdeling verplegen we patiënten waarvan 1 vitale functie bedreigd of verstoord is. Het MC-team observeert, behandelt en bewaakt patiënten met geavanceerde apparatuur en begeleiding. Het doel van het MC-team is om patiënten te stabiliseren, zodat ze terug kunnen keren naar een low care afdeling of als dit niet lukt, de patiënt een passende stervensbegeleiding te geven. Lijkt het je een uitdaging om op de MC te werken? Dan is deze specialistische vervolgopleiding iets voor jou.

Theorie

Het theoretische gedeelte van de specialistische opleiding tot Medium Care verpleegkundige wordt verzorgd door de afdeling Opleiding en Onderwijs van het Academisch Ziekenhuis Maastricht. Deze opleiding bestaat uit 2 samenhangende trajecten namelijk een generiek gedeelte en een specifiek gedeelte. Vier maal per jaar wordt er gestart met een reeks van generieke en specifieke themadagen, zodat er een ruime keuze is om een bij de stageroute passend leertraject te kunnen volgen.

Generiek gedeelte

Het generieke gedeelte bestaat uit 18 themadagen waarin onderwerpen worden behandeld die relevant zijn voor zowel ic/mc/cc/seh verpleegkundigen. Tijdens dit traject worden complexe situaties aan de orde gesteld, die voortkomen uit problemen van zorgvragers met circulatiestoornis, stoornissen in de ademhaling of het neurologische systeem. Tevens komt specifieke cardiale problematiek aan de orde.

Specifiek gedeelte

In het specifieke gedeelte voor de medium care opleiding worden 9 themadagen besteed aan onderwerpen die gericht zijn op de zorg die specifiek geldt voor m.c. patiënten.

Afstuderen

De Medium Care opleiding wordt afgerond met een afstudeeropdracht. Dit wordt gedaan door middel van een kwaliteitsverbeterproject aan de hand van een onderwerp vanuit de praktijk.

Praktijk

Met het praktische gedeelte van de opleiding wordt drie maal per jaar gestart, namelijk in maart, juli en december. Er worden tijdens de opleiding vier stages gelopen:

  • een inwerkstage van 4 maanden op de CCU
  • een stage van 6 maanden op de IC-Zuid/PACU
  • een stage van 8 maanden op de Medium Care.

Elke stage start met een introductieperiode. Hierin ligt de nadruk op gezamenlijke instructies en het aanleren van de benodigde basisvaardigheden voor het werken op de betreffende afdeling/stageplek. Gedurende de introductieperiode word je een bepaalde periode boventallig ingeroosterd, die afneemt naarmate de opleiding vordert. Je wordt gedurende de gehele opleiding gekoppeld aan vaste werkbegeleiders en je werkt gemiddeld minimaal 1 maal per week een dag met één van je werkbegeleiders. Voor elke stage gelden specifieke leerdoelen en gedurende de opleiding loopt de zwaarte van de patiëntencategorie op.

Duur en start opleiding

De MC-opleiding 18 maanden. De opleiding start drie keer per jaar met een lesgroep van maximaal 6 studenten in de maanden maart, juli en november.

Toelatingseisen

Je komt in aanmerking voor het volgen van een Intensive Care opleiding als je aan de volgende eisen voldoet:

  • Afgeronde duale HBO-V opleiding, MBO-V BBL of oude inservice opleiding en minimaal een jaar praktijkervaring.
  • Afgeronde reguliere HBO-V opleiding of MBOV-BOL met twee jaar praktijkervaring in een klinische setting.
  • Afgeronde HBO-MTV opleiding met 1½ jaar relevante praktijkervaring.
  • Je hebt een instroomtoets op het niveau van de vitale functies (uitstroomniveau verpleegkundige basisopleiding) positief afgerond. Deze toets is een onderdeel van de sollicitatieprocedure.

Meer weten?

Neem contact op een van de onderstaande contactpersonen voor meer informatie over de inhoud van de opleiding en aanmelding.

Naam mw. Boere Ester
Functie Adviseur opleiding en ontwikkeling
Telefoonnummer 040 239 95 29
E-mailadres ester.boere@catharinaziekenhuis.nl

terug naar het opleidingen overzicht