High Care Neonatologieverpleegkundige

Ben je verpleegkundige en wil je graag in een vrouw kind centrum werken? In de opleiding tot high care neonatologieverpleegkundige leer je competenties te ontwikkelen die nodig zijn om prematuur geborenen en zieke neononaten te verplegen in samenspraak met ouders en / of verzorgers.

De opleiding bestaat uit een theorie- en praktijkgedeelte. Het theoretische gedeelte van de opleiding wordt verzorgd door het Maastricht UMC+ (MUMC+). Het praktische gedeelte van de opleiding bestaat uit twee praktijkleerperiodes op de zuigelingenunit van het Catharina ziekenhuis en een stage op de NICU van een ander ziekenhuis, te weten het MUMC in Maastricht of het MMC in Veldhoven.

Op de zuigelingenunit worden zuigelingen verpleegd die low-, medium- en high care zorg nodig hebben. Het gaat om pasgeboren kinderen en zuigelingen tot enkele maanden oud met diverse ziektebeelden. De zuigelingenunit maakt deel uit van het Vrouw Kind Centrum van het Catharina ziekenhuis waar een nauwe samenwerking met de kraamafdeling en de verloskamers is.

Theorie en praktijk

De theorie wordt in de praktijk getoetst door middel van bedside- assessments en transferopdrachten. Het praktische gedeelte van de opleiding bestaat uit twee praktijkleerperiodes. Voor elke praktijkleerperiode maak je een stagewerkplan. Hierin geef je aan wat je wilt leren, hoe je aan de gestelde doelen gaat werken en welke ondersteuning je daarbij verwacht. De afspraken worden in een contractgesprek besproken. Elke praktijkleerperiode wordt afgesloten door middel van transferopdrachten en een eindevaluatie. Tijdens de praktijkleerperiode krijg je begeleiding van vaste werkbegeleiders en een praktijkopleider.

Duur en start opleiding

De opleiding heeft een duur van 15 maanden en start in overleg met het opleidingscentrum in principe 1 keer per jaar.

Toelatingseisen

Je komt in aanmerking voor het volgen van de opleiding tot high care neonatologieverpleegkundige als je in het bezit van een diploma verpleegkunde niveau 4 of 5 en een BIG-registratie. Nadat je bent aangenomen als verpleegkundige op de zuigelingenunit, start je met een voorwerktraject van minimaal een half jaar ter voorbereiding op de opleiding tot high care neonatologieverpleegkundige. Er kan voor gekozen worden om eerst te starten met het zogenaamde ‘moeder kind’ blok alvorens de HCN opleiding te starten, zeker als er geen ervaring is met de zorg voor zieke kinderen/ neonaten.

Vacatures

Elk jaar bepalen we opnieuw het aantal opleidingsplekken. Als dit aantal bekend is, plaatsen we een vacature op de website. Je kunt je dan aanmelden via het digitale sollicitatieformulier.

Meer weten?

Neem contact op met onderstaande contactpersoon voor meer informatie over de inhoud van de opleiding en aanmelding.

Naam mw. Noortje Wezenbeek
Functie Adviseur opleiding en ontwikkeling
Telefoonnummer 040 - 239 82 34
E-mailadres mayke.smeets@catharinaziekenhuis.nl

terug naar het opleidingen overzicht