Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Aanmelding en uitnodiging

Aanmelding is mogelijk tot vier weken vóór de aanvangsdatum van een cursus of training. Dit kan via CLIC of door middel van het invullen van het inschrijfformulier. Als je jezelf binnen vier weken voor de aanvangsdatum wilt aanmelden, neem dan telefonisch contact met ons op. Bij een aanmelding ontvangen de deelnemer en de opdrachtgever een schriftelijke bevestiging van de inschrijving. De deelnemer heeft bij open inschrijving na aanmelding een bedenktijd van 14 dagen. Na inschrijving ontvangt de deelnemer een schriftelijke uitnodiging, deze geldt als bewijs van definitieve inschrijving. In deze uitnodiging wordt hij/zij nader geïnformeerd over de cursus en training.

Toelatingsvoorwaarden en vrijstelling

Voor een aantal cursussen en trainingen gelden toelatingsvoorwaarden, deze worden in de informatie van de cursus of training vermeld. In een aantal gevallen is vrijstelling mogelijk. Een verzoek om vrijstelling kunt u schriftelijk indienen bij de programmacoördinator/docent.

Materialen

Tenzij anders vermeld, zijn de aanschafkosten van het schriftelijk of elektronisch lesmateriaal dat nodig is voor de cursus of training bij de prijs inbegrepen.
Op het door de service-eenheid Onderwijs & Onderzoek in het kader van een cursus of training verstrekte schriftelijk of elektronisch materiaal rust auteursrecht. Het is niet toegestaan dit materiaal te (doen) vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende(n). Het materiaal mag alleen worden gebruikt voor de doeleinden die binnen het kader van de cursus of training zijn gesteld. Het is niet toegestaan het lesmateriaal aan derden ter beschikking te stellen.

Bewijs van deelname/certificaat

Na deelname aan een cursus of training wordt een bewijs van deelname verstrekt. Van cursussen of trainingen waarbij de opgedane kennis en/of vaardigheden getoetst worden, wordt bij voldoende resultaat een certificaat afgegeven. Bij toetsing is het examenreglement van toepassing.

Leidinggevenden

Aan leidinggevenden wordt op verzoek meegedeeld of de deelnemer heeft voldaan aan de eisen die aan het eind van de cursus of training worden gesteld. Andere informatie wordt niet verstrekt, zonder voorafgaande toestemming van de deelnemer.