Radiotherapie

Het Catharina Ziekenhuis concentreert alle oncologische zorg op één locatie: het Catharina Kanker Instituut. Oncologie is één van de vier speerpunten binnen van het ziekenhuis. Het Catharina Kanker Instituut bestaat uit de afdelingen Radiotherapie, polikliniek Oncologie, Borstkankercentrum, Dagbehandeling en verpleegafdeling Oncologie. Het Catharina Kanker Instituut wil zich onderscheiden in het bieden van integrale kwaliteit van oncologische zorg, die we ook zichtbaar kunnen maken. Op verschillende manieren werken we samen met collega-ziekenhuizen op het gebied van Oncologie.

Opleiding en onderzoek zijn naast zorg vanzelfsprekende disciplines binnen het Catharina Kanker Instituut en de afdeling Radiotherapie.

Archief themadag 2017

Presentaties

Presentatie prof. dr. Philippe Lambin, radiotherapeut - Maastro Clinic, Maastricht

Presentatie dr. Mark Roef, nucleair geneeskundige - Catharina Ziekenhuis, Eindhoven

Presentatie dr. ir. Petra Kroon-van Loon, klinisch fysicus - UMC Utrecht Cancer Center, Utrecht

Presentatie dr. Max Dahele, radiotherapeut - VUmc Cancer Center, Amsterdam

Presentatie dr. Maurice van der Sangen, radiotherapeut - Catharina Ziekenhuis, Eindhoven

Presentatie dr. Anke van Mourik, klinisch fysicus - Antoni van Leeuwenhoek, Amsterdam

Presentatie dr. Jaap Zindler, radiotherapeut - Maastro Clinic, Maastricht

Archief themadag 2016

Presentaties

Presentatie ir. Danny Schuring, klinisch fysicus - Catharina Ziekenhuis Eindhoven

Presentatie dr. Eugene Damen, klinisch fysicus - NKI/AvL Amsterdam

Presentatie dr. Gijsbert Bol, radiotherapie research - UMCU Utrecht

Presentatie prof. dr. Ben Heijmen, klinisch fysicus - Erasmus MC Kanker Instituut, Rotterdam

Presentatie ir. Rik Westendorp, klinisch fysicus – Radiotherapiegroep, Deventer

Presentatie dr. ir. Wilco Verbakel, VUMC - Amsterdam

Presentatie dr. ir. Ellen Brunenberg, klinisch fysicus - UMCN, Nijmegen