Radiotherapie

Het Catharina Ziekenhuis concentreert alle oncologische zorg op één locatie: het Catharina Kanker Instituut. Oncologie is één van de vier speerpunten binnen van het ziekenhuis. Het Catharina Kanker Instituut bestaat uit de afdelingen Radiotherapie, polikliniek Oncologie, Mammacentrum, Dagbehandeling en verpleegafdeling Oncologie. Het Catharina Kanker Instituut wil zich onderscheiden in het bieden van integrale kwaliteit van oncologische zorg, die we ook zichtbaar kunnen maken. Op verschillende manieren werken we samen met collega-ziekenhuizen op het gebied van Oncologie.

Opleiding en onderzoek zijn naast zorg vanzelfsprekende disciplines binnen het Catharina Kanker Instituut en de afdeling Radiotherapie.

Themadag 2017

“Behandeling van oligometastasen”

Jaarlijks organiseert de afdeling Radiotherapie een themadag, speciaal bedoeld voor radiotherapeuten (i.o.), klinisch fysici (i.o.), laboranten en andere geïnteresseerden. Een globale voorkennis van bestralingstechnieken is hierbij vereist.

Het doel van de themadag is informatie over vernieuwende, innovatieve en grensverleggende radiotherapeutische behandelingen met elkaar te delen. Deze themadag heeft ieder jaar een andere invulling en andere gastsprekers waardoor het mogelijk is een divers programma te organiseren.

De themadag wordt gehouden op donderdag 30 maart 2017 van 09.30 tot 17.15 uur in de Wintertuin van het Catharina Ziekenhuis, Michelangelolaan 2, 5623 EJ in Eindhoven. Voor een lunch en afsluitende borrel wordt gezorgd.

Accreditatie is aangevraagd bij de NVRO, NVMBR, NVKF en indien nodig bij andere beroepsverenigingen.


Meer informatie

Voor inhoudelijke vragen over de themadag kunt u een mail sturen naar Coen Hurkmans, coen.hurkmans@catharinaziekenhuis.nl

Voor alle overige vragen kunt u een mail sturen naar Farida Darson, inforth@catharinaziekenhuis.nl


Inschrijven

De kosten voor deelname bedragen € 175,- per deelnemer en u kunt zich uitsluitend digitaal inschrijven via het onderstaande formulier.

Bij inschrijving ontvangt u per deelnemer van ons een factuur en informatie over de wijze van betaling.

Naamloos formulier
  • -

  • Wij verzoeken u om uw volledige registratienummer hieronder in te vullen. Indien wij dit nummer niet hebben, kunnen de accreditatiepunten niet aan u toegekend worden.

  • Should be Empty:


* = verplicht in te vullen

Archief themadag 2016

Presentaties

Presentatie ir. Danny Schuring, klinisch fysicus - Catharina Ziekenhuis Eindhoven

Presentatie dr. Eugene Damen, klinisch fysicus - NKI/AvL Amsterdam

Presentatie dr. Gijsbert Bol, radiotherapie research - UMCU Utrecht

Presentatie prof. dr. Ben Heijmen, klinisch fysicus - Erasmus MC Kanker Instituut, Rotterdam

Presentatie ir. Rik Westendorp, klinisch fysicus – Radiotherapiegroep, Deventer

Presentatie dr. ir. Wilco Verbakel, VUMC - Amsterdam

Presentatie dr. ir. Ellen Brunenberg, klinisch fysicus - UMCN, Nijmegen