Bloedbepaling diabetes

Bij mensen met suikerziekte (diabetes) wordt met de bepaling van het hemoglobine A1c (HbA1c) in hun bloed gecontroleerd of de suikerregulatie op de langere termijn goed is.

Meestal wordt de meting gedaan in bloed dat uit de arm wordt afgenomen. De meting kan ook verricht worden, door na een vingerprik twee druppels bloed op te vangen op een stukje filtreerpapier. Deze vingerprik kan eventueel thuis gebeuren en het strookje filtreerpapier kan per post aan het laboratorium worden toegezonden.


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden