Mobiliteitsonderzoek

Op het Mobiliteitonderzoekcentrum (MOC) onderzoeken wij patiënten van zeventig jaar en ouder die in het afgelopen jaar meerdere keren gevallen zijn. Hierbij kijken we naar de oorzaak van het vallen. Ook zoeken we naar oplossingen om verdere ongevallen te voorkomen. Voor uw gemak vinden de onderzoeken en testen binnen één dagdeel plaats.

Op het afgesproken tijdstip meldt u zich aan de balie van de polikliniek Geriatrie. Het is belangrijk om een vertrouwd persoon mee te nemen naar de onderzoeken. Een verpleegkundige neemt samen met u en uw begeleider het dagprogramma door. Daarna vinden de onderzoeken, gesprekken en testen plaats. Het programma bestaat uit lichamelijk onderzoek, gesprek met de klinisch geriater, geheugentesten, hartfilmpje (ECG), bloedprikken, fysiotherapeutisch onderzoek en een longfoto. De geriater, arts, fysiotherapeut en de verpleegkundige bespreken de eerste resultaten en een eventuele behandeling met u en uw begeleider.

© 2022 Catharina Ziekenhuis - Alle rechten voorbehouden