Compliment, klacht of suggestie


Heeft u een compliment, klacht of suggestie? Wij horen het graag. Wij gebruiken uw ervaringen om onze zorg te verbeteren.

Suggesties en complimenten

Wij proberen de zorg zo goed mogelijk te organiseren. We willen klantvriendelijk zijn en uw verblijf in ons ziekenhuis zo aangenaam mogelijk maken. U weet het beste wat goed voor u is! Daarom horen we het graag van u als u suggesties of tips heeft. Vul hiervoor het formulier voor suggesties in.

Ook als u tevreden bent over ons ziekenhuis, horen wij dit natuurlijk graag van u. Geef uw compliment rechtstreeks aan de afdeling of persoon over wie u tevreden bent. U kunt ook dit complimentenformulier invullen. Wij zorgen er dan voor dat deze bij de juiste persoon of afdeling terecht komt.


Klachten

Als u een klacht heeft, willen wij graag dat u dit aan ons meldt. Alleen dan kunnen wij het probleem oplossen en onze dienstverlening verbeteren. U kunt uw klacht het beste bespreken met degene die u verantwoordelijk houdt voor het ontstaan van de klacht. Dit kan elke zorgverlener of medewerker van ons ziekenhuis zijn. Met deze persoon of de leidinggevende, kunt u bespreken wat volgens u is mis gegaan en wat u samen kunt doen om het op te lossen.


Bureau Patiëntenbelangen

Als u het moeilijk vindt om uw klacht rechtstreeks te bespreken met de zorgverlener of medewerker, dan kunt u de hulp inroepen van het bureau Patiëntenbelangen. De medewerkers van het bureau kunnen bemiddelen bij een gesprek tussen u en de betrokken zorgverlener. Zij stellen zich onpartijdig op en hebben een geheimhoudingsplicht. Bovendien kunnen zij aanbevelingen doen om de kwaliteit van de zorg (aan u) te verbeteren. U kunt uw klacht bij hen indienen per telefoon, per brief, via internet of in een persoonlijk gesprek. Bent u nog niet zeker van uw aanpak? Leest u dan eerst de folder Bent u ontevreden of heeft u een klacht?.

U kunt bij het melden van een klacht het speciale klachtenformulier (pdf) hiervoor gebruiken. Download het blanco formulier om het bestand op uw computer op te slaan. Vervolgens kunt u het bestand openen in Acrobat Reader voor het invullen van het formulier. Sla het ingevulde bestand nogmaals op waarna u het klachtenformulier als bijlage bij een e-mail kunt verzenden aan de klachtenfunctionaris. U kunt het formulier ook per post toezenden.

Ook kunt u tijdens kantooruren telefonisch contact opnemen met Bureau Patiëntenbelangen via telefoonnummer 040 - 239 84 10.


Klachtencommissie Patiënten

Vindt u dat uw klacht niet of onvoldoende is opgelost? Dien dan uw klacht schriftelijk in bij de Klachtencommissie Patiënten. Dit is een onafhankelijke commissie met een formele werkwijze, die gericht is op kwaliteitsverbetering. De commissie bekijkt uw klacht en geeft een beoordeling over de gegrondheid ervan. Houdt u er rekening mee dat deze procedure langer duurt en ook in emotioneel opzicht meer vergt van alle partijen. U kunt dit ook bespreken met de medewerkers bij bureau Patiëntenbelangen of met een vertrouwenspersoon. Meer informatie over de Klachtencommissie Patiënten vindt u in de folder Bent u ontevreden of heeft u een klacht?. De ambtelijk secretaris is bereikbaar op maandag en donderdag van 09.00 tot 15.00 uur:

  • telefoonnummer: 040 - 239 89 20
  • faxnummer: 040 - 239 60 16

Klacht over de Spoedpost

In de Spoedpost werken huisartsen, apothekers en zorgverleners van het Catharina Ziekenhuis, samen. 's Avonds, 's nachts en in het weekend kunnen patiënten er terecht voor spoedeisende zorg. Als u niet tevreden bent over uw contact met de Spoedpost, kunt u dit het beste direct bespreken met de zorgverlener. De kans is groot dat u er samen uitkomt. Lukt dat niet, dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van de Spoedpost. Gebruikt u bij het melden van een klacht over de Spoedpost altijd het speciale klachtenformulier spoedpost (pdf). U kunt dit via e-mail of per post toezenden aan de klachtenfunctionaris van de Spoedpost:

  • telefoonnummer: 088 - 876 52 50
  • e-mail: contact@spoedpost.nu
  • postadres: postbus 3274, 5203 DG 's Hertogenbosch