Stapsgewijs hervatten reguliere zorg

Alle specialismen in het Catharina Ziekenhuis zijn weer gestart met reguliere zorg. Operaties worden hervat en ook alle poliklinieken gaan weer open. Dit doen we wel in stappen, zodat we naast de reguliere zorg capaciteit vrij houden om patiƫnten met corona op te vangen.

Gedurende de coronacrisis ging in het Catharina Ziekenhuis de acute en medisch noodzakelijke zorg door, net zoals urgente zorg voor patiënten met hart- en vaatziekten en kanker. De zorg voor corona (COVID-19) patiënten heeft echter wel gezorgd voor oplopende wachttijden bij de reguliere zorg. Omdat deze zorg in fases wordt opgestart, nemen wij persoonlijk contact op met patiënten over hun afspraken.

Veilig zorg
Wij doen er alles aan om u de best mogelijke zorg te bieden, veiligheid is het allerbelangrijkste. We nemen alle maatregelen die nodig zijn en wij helpen iedereen die onze zorg nodig heeft. Patiënten met corona worden op speciale afdelingen opgenomen. Bij verdenking op besmetting, nemen we beschermende maatregelen: voor de patiënt of bezoeker en voor de medewerker.

We nemen ook maatregelen om 1,5 meter afstand van elkaar te waarborgen, bijvoorbeeld in de inrichting van wachtruimten, spreekkamers en met bezoekersstromen. Tijdens een behandeling is het niet altijd mogelijk 1,5 meter afstand te houden. Daarom screenen we iedereen die het ziekenhuis binnenkomt op coronaklachten. Heeft u klachten (ook bij twijfel)? Dan krijgt u een mondneusmasker die u tijdens uw gehele bezoek draagt. Conform de landelijke richtlijnen is het voor ziekenhuismedewerkers niet nodig een mondneusmasker te dragen, tenzij zij zelf verkouden zijn.

Afspraak in het ziekenhuis
Poliklinische afspraken vinden waar mogelijk telefonisch of via videobellen plaats. Nodigen wij u uit om naar het ziekenhuis te komen? Dan is het voor uw gezondheid belangrijk dat u komt. De zorgverlener maakt de inschatting wat het beste is voor u. Ook vragen wij alle patiënten vooraf telefonisch of zij klachten hebben als hoesten, neusverkouden, keelpijn, kortademigheid of koorts > 38. Als dat zo is, overleggen wij met de patiënt de mogelijkheden. We verdelen alle afspraken zo dat er niet te veel mensen tegelijkertijd in het ziekenhuis zijn.

Wij vragen patiënten en bezoekers die naar ons ziekenhuis komen:

  • Kom zo kort mogelijk voor uw afspraak.
  • Kom als dat kan alleen. Als begeleiding nodig is mag er maximaal 1 begeleider mee.
  • Volg in het ziekenhuis de snelste route naar de afspraak. En verlaat het ziekenhuis weer direct na het bezoek.
  • Houd overal 1,5 meter afstand van de ander.
  • Was handen regelmatig met water en zeep.
  • Hoest of nies in de binnenkant van de elleboog.
  • Raak het gezicht zo min mogelijk aan.
  • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik weg.
  • Schud geen handen.


Zwangere vrouwen
Ook tijdens de coronacrisis gaat de zorg voor zwangeren en de bevallingen in het Catharina Ziekenhuis door. Het is belangrijk voor de gezondheid van moeder en kind, dat zwangeren met een medisch indicatie naar het ziekenhuis blijven komen. Bij twijfel kunnen zij altijd contact opnemen met de afdeling Gynaecologie en Verloskunde: 040 - 239 93 00.   

Maakt u zich zorgen of heeft u vragen?

Bekijk de veelgestelde vragen

Of belt u dan met de informatielijn van het ziekenhuis: 040 – 244 05 50 
Maandag t/m vrijdag: 07.30 - 21.30 uur
Zaterdag: 08.00 - 21.30 uur
Zondag: 09.00 - 21.30 uur

Meer informatie over COVID-19?
Meer informatie over het coronavirus staat op de website van het RIVM: www.rivm.nl/coronavirus/covid-19. Het RIVM is ook telefonisch bereikbaar via 0800-1351 (dagelijks van 08.00 tot 20.00 uur).

Het starten van de reguliere zorg doen wij in nauwe samenwerking met alle zorginstanties in de ROAZ-regio, zoals andere ziekenhuizen, revalidatiecentra, huisartsen, ambulancevervoer en verpleeg- en verzorgingshuizen, zodat ook de doorstroom naar en uit het ziekenhuis voor de patiënt zo goed mogelijk kan verlopen.