Beroepsgroepen

Onderwijs is een hele belangrijke pijler in het Catharina Ziekenhuis. Als opleidingsziekenhuis bieden we een breed scala aan opleidingen, cursussen en trainingen voor verschillende beroepsgroepen. In de toekomst groeit de behoefte aan continue educatie van onze professionals. We nemen onze rol als opleidingsziekenhuis dan ook heel serieus. Trots zijn we op onze opleidingen voor verschillende beroepsgroepen zoals verpleegkundigen, physician assistants en artsen in opleiding. Wij leiden onze eigen mensen op, maar ook mensen buiten het ziekenhuis kiezen voor onze opleidingen. Kies in het menu aan de linkerkant één van onze beroepen en lees meer over de opleidingsmogelijkheden! Of ga naar opleidingen, cursussen en trainingen om het onderwijsaanbod in een keer te bekijken.

Aios/assistent in opleiding


Opleidingen

Als arts in opleiding kun je in het Catharina Ziekenhuis binnen onderstaande specialismen een opleiding en stages volgen. Informatie over de opzet van het onderstaande opleiding- en stageaanbod breiden we de komende tijd uit. Ga voor meer feiten en cijfers naar de landelijke opleidingsetalage.

Medische specialismen (RGS-KNMG-erkend)

 • Anesthesiologie
 • Cardiologie
 • Cardiothoracale chirurgie
 • Chirurgie
 • Inwendige geneeskunde (klik voor intern opleidingsplan (PDF))
 • Keel-, Neus- en Oorheelkunde
 • Kindergeneeskunde
 • Klinische geriatrie (Opleiding Geriatrie Cluster Zuid)
 • Longgeneeskunde en tuberculose
 • Maag-darm-leverziekten
 • Neurologie
 • Nucleaire geneeskunde
 • Obstetrie & gynaecologie
 • Oogheelkunde
 • Plastische chirurgie
 • Psychiatrie
 • Radiologie
 • Radiotherapie
 • Spoedeisende geneeskunde
 • Urologie
 • Ziekenhuisgeneeskunde

Medisch ondersteunende specialismen

De volgende medisch ondersteunende specialismen in het Catharina Ziekenhuis hebben een erkende opleiding:

 • Klinische Fysica (erkend door Stichting OKF) - werkterrein algemeen klinische fysica - werkterrein radiotherapie - werkterrein nucleaire geneeskunde
 • Gezondheidszorgpsychologie (erkend door RINO Zuid)
 • Klinische Chemie (erkend door NVKC)
 • Klinische psychologie (erkend door RINO Zuid)
 • Ziekenhuisfarmacie (erkend door SRC Farmacie)

KKB (Korte Klinische Beoordeling)-poli

Informatiefilm 'KKB (Korte Klinische Beoordeling)-poli'

Bij de KKB-poli observeren internisten de aios tijdens de intake van een nieuwe patiënt. De aios krijgt direct aansluitend feedback op algemene en niet-algemene competenties. De KKB-poli biedt voordelen: er is ruim tijd voor opleiden, de sfeer is veilig, de feedback is effectief en gebaseerd op directe observatie.

Radiotherapie

Het Catharina Ziekenhuis concentreert alle oncologische zorg op één locatie: het Catharina Kanker Instituut. Oncologie is één van de vier speerpunten binnen van het ziekenhuis. Het Catharina Kanker Instituut bestaat uit de afdelingen Radiotherapie, polikliniek Oncologie, Borstkankercentrum, Dagbehandeling en verpleegafdeling Oncologie. Het Catharina Kanker Instituut wil zich onderscheiden in het bieden van integrale kwaliteit van oncologische zorg, die we ook zichtbaar kunnen maken. Op verschillende manieren werken we samen met collega-ziekenhuizen op het gebied van Oncologie.

Opleiding en onderzoek zijn naast zorg vanzelfsprekende disciplines binnen het Catharina Kanker Instituut en de afdeling Radiotherapie.

Coassistent/semi-arts

Cursusaanbod

Het Catharina Ziekenhuis biedt een breed aanbod aan cursussen en trainingen voor zowel eigen medewerkers als externe geïnteresseerden. Onze deskundige docenten en trainers verzorgen onderwijs voor groepen of op individuele basis. Zij werken met een uitgebreide combinatie van moderne leervormen en leeractiviteiten, zoals e-learning en virtuele oefentechnieken. Klik voor ons vaste cursusaanbod voor coassistenten.

Uitgebreide informatie over maatwerktrajecten, andere cursus- en trainingsmogelijkheden en informatie over aanmelden en voorwaarden vind je hier.

Medisch ondersteunende beroepen

Medisch specialist

HaCa

Als medisch specialist kunt u daarnaast ook aansluiten bij het nascholingsaanbod van HaCa. HaCa is het platform van adherente huisartsen en medisch specialisten van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Zij werken aan de bevordering van een goede samenwerking en communicatie tussen huisartsen en specialisten. HaCa organiseert diverse nascholingen voor huisartsen en specialisten. Hiermee wordt een ontmoetingsplaats geboden voor huisartsen en specialisten om elkaar beter te leren kennen én van elkaar te leren. Bekijk het actuele nascholingsaanbod op de HaCa website.

Physician Assistant

SkillsLab

In ons moderne SkillsLab worden diverse vaardigheidstrainingen gegeven voor zowel medisch, medisch ondersteunend, verpleegkundig als verzorgend personeel. Denk hierbij aan het trainen van risicovolle handelingen zoals infuuszorg en het trainen van chirurgische en laparoscopische vaardigheden. Daarnaast kunnen we alle cursussen en trainingen op maat maken. Lees meer over het SkillsLab.

Student verpleegkunde
Verpleegkundige


Op zoek naar (scholing) BIG herregistratie als verpleegkundige?

Lees op de website van het BIG-register meer over herregistreren als verpleegkundige en/of lees meer over de scholingseis verpleegkundige. Via deze laatste link kan worden doorgeklikt naar een overzicht van opleidingsinstituten.

Verpleegkundig specialist