Cliëntenraad

Om de kwaliteit van zorg te bevorderen en het verblijf van patiënten zo prettig mogelijk maken, heeft het Catharina Ziekenhuis een Cliëntenraad. Deze raad behartigt de belangen van patiënten van ons ziekenhuis. Ze behandelen onderwerpen die voor een grote groep patiënten van belang zijn.

Waarmee kunt u bij de Cliëntenraad terecht?

De Cliëntenraad volgt het beleid van het ziekenhuis op de voet. Ze verdiepen zich in praktische zaken over uiteenlopende onderwerpen zoals:

  • de hoogte van de parkeerkosten;
  • de tijd waarop gegeten wordt en de menu’s waaruit patiënten kunnen kiezen;
  • huisregels en regels over bijvoorbeeld roken.

De Cliëntenraad houdt zich ook bezig met het beleid van het ziekenhuis, bijvoorbeeld:

  • fusieplannen, inkrimpen en uitbreiden van werkzaamheden en verbouwingen;
  • de begroting en de jaarrekening;
  • de benoeming van leden Raad van Bestuur en Raad van Toezicht.

Contact

Voor meer informatie of vragen over de Cliëntenraad, kunt u contact opnemen met de ambtelijk secretaris.
Deze is te bereiken op maandag, dinsdagochtend en woensdag op telefoonnummer 040-239 6583, of per mail via infoclientenraad@catharinaziekenhuis.nl .

Ideeënbus Cliëntenraad

Contactgegevens
  • -
  • * = verplicht in te vullen

  • Should be Empty:


* = verplicht in te vullen