drs. N.A.M. (Nynke) Troelstra

ziekenhuisapotheker

Wat mij als apotheker het meest drijft in dit vak is om ervoor te zorgen dat medicatie veilig en op de juiste manier wordt gebruikt. Medicatie is maar een beperkt onderdeel van de gehele zorgketen, maar helaas wel een bron van serieuze gezondheidsrisico’s. Ik zie het als mijn taak om onze partners in het zorgproces voor wie geneesmiddelen niet de eerste prioriteit vormen, te helpen bij alle medicatiegerelateerde zaken. Met onze focus op medicatieveiligheid is het mogelijk om vanuit een helicopterview risico’s te signaleren en deze te verminderen, bijvoorbeeld door het inrichten van duidelijke processen, het geven van onderwijs en het ontwerpen van bewakingssystemen. Daarnaast zie ik een hele mooie uitdaging in het beter betrekken van patiënten bij hun behandeling met medicatie. In deze tijd wordt de eigen verantwoordelijkheid van patiënten steeds belangrijker, maar dat zullen we moeten ondersteunen met duidelijke informatie op een op de patiënt afgestemde, toegankelijke manier.

Aangesteld

2015

Specialisme(n) / afdeling(en)

Aandachtsgebied(en)

  • Psychiatrie

Opleidingen & ervaringen

  • 2011 - 2015: opleiding tot ziekenhuisapotheker, Tilburg
  • 2004 - 2010: Farmacie, Groningen

Lidmaatschappen

  • Koninklijke Maatschappij ter Bevordering van de Pharmacie (KNMP)
  • Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers (NVZA)

Talen

Nederlands, Engels

Overzicht specialisten Catharina Kanker Instituut