Hartfalenpacemaker

Catharina Hart- en Vaatcentrum

Als u last hebt van een verslechterde hartpompfunctie of hartfalen, kan de implantatie van een hartfalenpacemaker bij sommige mensen de klachten verminderen.

Let wel: dit geldt niet voor alle hartfalenpatiënten. Uw cardioloog kan bepalen of u hiervoor in aanmerking komt. De cardiologen van het Catharina Hart- en Vaatcentrum hebben veel ervaring met het implanteren van deze pacemaker.

Wat is een hartfalenpacemaker?

Deze hartfalenpacemaker wordt ook wel biventriculaire pacemaker genoemd. Biventriculair betekent ‘tweekamer’. Daarmee wordt bedoeld dat de hartfalenpacemaker beide hartkamers stimuleert om gelijktijdig of synchroon samen te trekken. Deze pacemaker is niet bedoeld om hartritmestoornissen te verhelpen, maar om de pompfunctie van het hart te verbeteren.

De hartfalenpacemaker bestaat uit een pulsgenerator en drie draden naar het hart. De pulsgenerator bestaat uit een batterij en elektronica in een titanium behuizing met het formaat van een zakhorloge en wordt meestal onder het linker sleutelbeen geplaatst.

Wanneer wordt een hartfalenpacemaker geimplanteerd?

De hartfalenpacemaker wordt geimplanteerd als de cardioloog vaststelt dat u een verslechterde hartpompfunctie en hartfalen heeft. Ook weten we dat deze biventriculaire pacemaker alleen helpt als er ook sprake is van een stoornis van het elektrisch geleidingssysteem van uw hart. Dit noemen we ook wel het linkerbundeltakblok.

Functie van de hartfalenpacemaker

Dit linker bundeltakblok vertraagt de geleiding van elektrische prikkels in de linker hartkamer. Daardoor pompt de linkerhartkamer later en trager samen dan de rest van de hartspier. Dit noemen we ook wel ‘asynchronie’ van de linkerhartkamer. De hartfalenpacemaker zorgt ervoor dat de twee hartkamers weer synchroon samentrekken.

Hoe verloopt de implantatie van een hartfalenpacemaker?

De hartfalenpacemaker wordt door onze cardioloog onder de huid of een enkele keer onder de borstspier geplaatst, ongeveer twee centimeter lager dan uw linkersleutelbeen. Op de pulsgenerator zijn drie elektroden aangesloten. Deze elektroden liggen in het grote bloedvat onder uw sleutelbeen, dat uitmondt in uw hart.

Het uiteinde van de eerste elektrode ligt tegen de binnenwand van uw rechterhartkamer. Het uiteinde van de tweede elektrode ligt tegen de binnenwand van uw rechterhartboezem. De derde elektrode wordt via de rechterhartboezem in één van de kransaderen gelegd. Deze kransader ligt aan de buitenkant van het hart, over de linkerhartkamer.

De operatie vindt plaats in één van de moderne hartkatheterisatiekamers van het Catharina Hart- en Vaatcentrum en wordt uitgevoerd door een gespecialiseerd cardioloog.

Werking van de hartfalenpacemaker

De hartfalenpacemaker meet eerst de elektrische activiteit in de hartboezems via de elektrode die in de rechterhartboezem ligt. Nadat de boezems zijn samengetrokken, dient de pulsgenerator via de twee andere elektroden continue elektrische prikkels toe aan de hartkamers.

De kracht en de frequentie van deze elektrische prikkels worden afgestemd op uw persoonlijke situatie. De drager van de pacemaker voelt hier niets van.

Hartlounge

Ondergaat u binnenkort een hartbehandeling in het Catharina Ziekenhuis, zoals een implementatie van een hartfalenpacemaker? Grote kans dat u zich moet melden in onze Hartlounge. In deze video geven we u informatie over uw bezoek aan de Hartlounge.

Deel deze pagina