Multidisciplinaire Nierfalen Polikliniek

Nierziekten

Wanneer uw nieren niet goed meer werken is het belangrijk er zelf alles aan te doen om verdere achteruitgang van uw nierfunctie te voorkomen of te vertragen. Bijvoorbeeld door gezonde voeding, het trouw innemen van uw medicijnen en voldoende beweging. Zo blijft de kwaliteit van uw leven zo goed mogelijk behouden. De Mulitidisciplinaire Nierfalen Polikliniek van het Catharina Ziekenhuis steunt u hierbij.

Wat is nierfalen?

Er zijn twee vormen van nierfalen: acuut en chronisch. Bij acuut nierfalen ontstaat de nierschade binnen enkele dagen tot weken, waarbij de nieren plotseling niet meer werken.

Bij chronisch nierfalen werken de nieren lange tijd niet goed. Meestal komt dit door een ziekte zoals nierfilteronsteking, diabetes (suikerziekte) of hoge bloeddruk. Als nierfiltertjes door ziekte beschadigd raken, gaan de gezonde nierfiltertjes harder werken, zodat er in het begin geen problemen zijn. Omdat ze harder werken, slijten de gezonde nierfiltertjes sneller en eenmaal versleten nierfiltertjes herstellen zich niet meer. 

Multidisciplinaire Nierfalen Polikliniek

Op de Multidisciplinaire Nierfalen Polikliniek worden patiënten behandeld die een verminderde nierfunctie hebben en in het stadium voorafgaand aan nierfunctie vervangende therapie zitten. U krijgt te maken met een gemotiveerd multidisciplinaire nierteam dat bestaat uit nefrologen, verpleegkundig specialisten, prédialyseverpleegkundigen, diëtisten, apothekers en maatschappelijk werkers. De behandeling richt zich op het zo lang mogelijk uitstellen van de nierfunctie vervangende therapie en wanneer dit onvermijdbaar is het zo goed mogelijk voorbereiden op wat komen gaat.

Ik vind dat ze hier in het ziekenhuis allemaal duidelijk zijn met hun uitleg. Dat vind ik heel fijn.”

Joop Honing bezocht voordat hij begon met dialyseren regelmatig de Multidisciplinaire Nierfalen Polikliniek.

Het bezoek aan de polikliniek

Bij uw eerste bezoek aan de Multidisciplinaire Nierfalen Polikliniek spreekt u met de verpleegkundig specialist. Zij neemt samen met u de voorgeschiedenis van uw ziekte door. Ook stelt zij u een aantal vragen over uw eventuele andere lichamelijke klachten, spreekt ze met u over uw leefstijl en bekijkt zij of er mogelijk factoren zijn die een slechte invloed op uw ziekte hebben.

Door de samenwerking van verschillende specialisten binnen de nierfalenpoli, worden onze patiënten zo optimaal mogelijk behandeld."

  Hanneke Bogers, verpleegkundig specialist

U bezoekt de polikliniek regelmatig en spreekt de ene keer de verpleegkundig specialist en de andere keer de nefroloog. Wanneer uw nierfunctie verslechtert kan het nodig zijn om afspraken eerder te plannen.

Na het bezoek aan de nefroloog of de verpleegkundig specialist staan er afspraken gepland met bijvoorbeeld de diëtist en/of de apotheker. Wij streven ernaar dat u per bezoek maximaal een uur tijd kwijt bent in in dat uur uw zorgverleners direct na elkaar spreekt. Hierdoor hoeft u minder vaak en minder lang naar het ziekenhuis te komen.

In het Catharina Ziekenhuis is door ziekenhuisapothekers een unieke werkwijze ontwikkeld. Op de nierfalenpoli van het Catharina Ziekenhuis krijgen patiënten standaard twee keer per jaar een gesprek met een ziekenhuisapotheker over hun medicatie.Goed medicatiebeleid en een goed gebruik van medicijnen door de patiënt zijn belangrijk om de nierfunctie zo lang mogelijk stabiel te houden. 

Soms zien we ook dat een patiënt twee verschillende medicijnen slikt, die elkaar niet verdragen. Dat corrigeren we direct. Ons motto is: ‘Zelf doen waar het kan, overnemen als het moet!"

  Marieke Kerskes, ziekenhuisapotheker

Dieetbegeleiding door een diëtiste gebeurt individueel en duurt ongeveer 20 minuten per afspraak. Het betreft begeleidingsgesprekken en dieetadviezen.

U krijgt veel informatie tijdens deze gesprekken. Daarom adviseren wij u iemand mee te nemen, vooral de eerste keren dat u komt. Daarnaast is het verstandig om van tevoren uw vragen te noteren en dit lijstje mee te nemen.

Naar aanleiding van uw polikliekbezoek kunnen er afspraken gemaakt worden voor verder onderzoek. De nefroloog en de verpleegkundig specialist houden uw nierfunctie in de gaten en zorgen voor behandeling. De verpleegkundig specialist stelt de behandelikng vast in overleg met de nefroloog. Daarnaast geeft de verpleegkundig specialist uitleg over leefstijl en risicofactoren die van invloed zijn op uw gezondheidstoestand.

Als vast staat dat nierfunctie vervangende therapie noodzakelijk is, wordt u uitgebreid geïnformeerd over wat u hiervan kunt verwachten. Op de afdeling Nierziekten worden verschillende vormen van nierfunctie vervangende therapieën aangeboden:

Deel deze pagina

Reacties op deze behandeling (1)

JH Schenk

Waardering

Vandaag de eerste juni 2015 alweer een avondje Catharina Ziekenhuis Eindhoven. De reden, omdat ik normaliter een Thuisdialyse patiënt ben in Gemert. Soms moet ik net als ieder mens (met gebrekkige gebreken) effe bijtanken inzake de ijzerpreparaten! Deze mogen van de Europese wetgeving alleen en altijd in zhzn gebeuren. Mijn beleving net als iedere keer is echt boven verwachting (onzin natuurlijk) en complimenteus. Eigenlijk niet te verwoorden. (Klant)vriendelijke en niets is teveel. De dialyseverpleegkundige lopen echt de benen “onder hun kont” vandaan. Een geschreven compliment vind ik gepast en verdiend!

Plaats ook uw reactie

Aanhef

Indien u bij ons bent behandeld, hoe waardeert u onze zorg?

Waardering