TU/e en Catharina Ziekenhuis: 'een logische 2-1heid'

De eWatch is er één van: een noviteit van Philips die in het Catharina Ziekenhuis wordt gevalideerd in nauwe samenwerking met de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). Het past in de lange traditie van het Catharina Ziekenhuis om zich te profileren als vooruitstrevend en innovatief ziekenhuis.

De samenwerking van het Catharina Ziekenhuis met de TU/e bestaat al vele jaren, maar de laatste drie jaar is die geïntensiveerd onder de paraplu van het Impuls-programma, een regionaal samenwerkingsverband op gezondheidsgebied waarbij ook Philips en het Máxima Medisch Centrum zijn aangesloten. Het stelt de universiteit in staat om ruim zeventig promovendi onder te brengen, van wie er op dit moment zestien in het Catharina Ziekenhuis werken.

Cardioloog Lukas Dekker en anesthesioloog Arthur Bouwman zijn vanuit het ziekenhuis nauw betrokken bij het onderzoekswerk dat het samen met de zogenaamde Strategic Health Area van de TU/e verricht.

Lees het hele interview over het Hart- en vaatcentrum in Frits Magazine

Deel deze pagina

Nieuwsoverzicht Catharina Ziekenhuis