Zorgverzekeraar CZ beloont Catharina Ziekenhuis voor goede hartzorg

Het Catharina Ziekenhuis wordt door zorgverzekeraar CZ extra beloond voor het verder uitbouwen van de kwaliteit van zorg voor hun hartpatiënten. Dit nieuws werd onlangs bekend gemaakt tijdens de uitreiking van de Value-Based Healthcare Prize 2017. Vorig jaar wonnen het Catharina Ziekenhuis en CZ deze prijs voor de wijze waarop zij afspraken maakten. De Amerikaanse hoogleraar en zorgeconoom Michael Porter, één van de grondleggers van de principes van Value-Based Healthcare, prees CZ en het ziekenhuis voor het feit dat het de organisaties is gelukt om samen, binnen het huidige systeem waarin het aantal verrichtingen wordt bekostigd, toch de kwaliteit leidend te laten zijn. 

In het contract dat het Catharina Ziekenhuis en CZ in november 2015 sloten, is afgesproken dat gezamenlijk een voor Nederland nieuwe methode wordt ontwikkeld die meet of de voor de patiënt belangrijke kwaliteit van zorg is verbeterd, gelijk is gebleven of is verslechterd.

De eerste resultaten van deze afspraak tussen CZ en het Catharina Hart- en vaatcentrum zijn bekend. Het ziekenhuis krijgt een extra beloning omdat de hartzorg in het ziekenhuis in 2016 nog beter was dan in de periode daarvoor. Deze financiële beloning zal door het ziekenhuis worden besteed aan het verder verbeteren van de kwaliteit van zorg voor hartpatiënten in het ziekenhuis.

Bijzondere samenwerking

Deze vorm van contractering is vernieuwend en wordt de laatste jaren ook steeds meer door andere ziekenhuizen en zorgverzekeraars overgenomen. “Wij hebben een goede relatie met het Catharina Ziekenhuis. Vertrouwen in elkaar is essentieel voor deze afspraak. Daarom wilden wij met het Catharina Ziekenhuis deze bijzondere samenwerking aangaan”, aldus de zorginkoper van CZ, René Schunselaar.

Uit de cijfers blijkt onder meer dat het ziekenhuis zich verder heeft verbeterd op de indicatoren ‘overleving’ en ‘mate van herstel’ bij zowel openhartoperaties (CABG) als dotterprocedures (PCI). Bij de behandeling van hartritmestoornissen (Katheter PVI) verbeterde de indicator ‘Gevolgen van de behandeling op lange termijn’. Er waren ook indicatoren die gelijk zijn gebleven; één indicator verslechterde. In totaal worden voor deze drie behandelingen 14 indicatoren gemeten. “Wij zien dat onder aan de streep de zorg voor hartpatiënten in het Catharina Ziekenhuis zichtbaar is verbeterd. Het is bijzonder dat wij gezamenlijk de zorg van het Hart- en vaatcentrum naar een nog hoger niveau kunnen brengen”, aldus Anja Lenssen, betrokken medisch adviseur van zorgverzekeraar CZ.

’Kwaliteit van Leven’

De beloning die het ziekenhuis van CZ krijgt wordt ingezet om de meting van ‘Kwaliteit van Leven’ verder te verbeteren. “Kwaliteit van leven is een belangrijke pijler voor Value-Based Healthcare”, aldus cardioloog dr. Lukas Dekker van het Catharina Ziekenhuis. “Maar de interpretatie van de cijfers die dit onderdeel meten, is heel lastig. Daar willen we meer duidelijk over krijgen. Daarom gaan we onderzoeken hoe we dit punt samen kunnen verbeteren.” 

CZ en het Catharina Ziekenhuis hebben na hun eerste evaluatie ook het al bestaande zorgcontract op dit gebied uitgebreid met een nieuwe behandeling. De TAVI, het vervangen van een ernstig vernauwde aortaklep door een kunstklep via de lies, is toegevoegd aan de drie eerdere behandelingen, te weten CABG, PCI en katheter PVI.

Meetbaar Beter

De kwaliteit van de cardiologische zorg wordt gemeten op basis van de uitkomsten van Meetbaar Beter. Dat is een kwaliteitssysteem dat in 2012 door het Catharina Ziekenhuis en het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht/Nieuwegein is opgezet en inmiddels door bijna alle hartcentra in Nederland is overgenomen.


Noot voor de redactie

Voor meer informatie over dit persbericht:
Mediarelaties Catharina Ziekenhuis
Telefoon: 040 - 239 84 12

Catharina Ziekenhuis Eindhoven

Het Catharina Ziekenhuis is een topklinisch en topreferent opleidingsziekenhuis dat zich bevindt in het hart van het dichtbevolkte en economisch sterke Zuidoost-Brabant. Naast de reguliere basiszorg biedt het ziekenhuis – vanwege het ontbreken van een academisch ziekenhuis op korte rijafstand- hooggespecialiseerde zorg van academisch niveau.  

Landelijk is het Catharina Ziekenhuis bekend om haar behandelingen van kanker en hart- en vaatzieken en fungeert het ziekenhuis als een centre of excellence en last resort op het gebied van onder meer endeldarmkanker, borstkanker, buikvliesuitzaaiingen bij dikke darmkanker, hartritmestoornissen, hartklepinterventies en slokdarmaandoeningen.

Regionaal heeft het Catharina Ziekenhuis een leidende positie op met name overgewicht en nierfalen. In het Catharina Obesitascentrum worden jaarlijks 1100 maagverkleiningsoperaties uitgevoerd en de afdeling nierziekten verzorgt 30.000 dialysebehandelingen per jaar. 

Ook de onderzoekkracht van het Catharina Ziekenhuis is omvangrijk. Dat levert met enige regelmaat baanbrekende resultaten op. Zo dotteren cardiologen in heel de wereld - conform de richtlijn - volgens een methode die enkele jaren geleden in het Catharina Ziekenhuis is bedacht. Medisch specialisten blijven continu onderzoeken hoe de zorg nog beter, patiëntvriendelijker en doelmatiger kan. De impactfactor van het wetenschappelijk onderzoek is groot en behoort tot de top van de topklinische ziekenhuizen in Nederland. Het Catharina Ziekenhuis werkt daarbij samen met de Technische Universiteit Eindhoven en het Maastricht Universitair Medisch Centrum. Als een gevolg van deze samenwerking zijn 12 hoogleraren in het ziekenhuis werkzaam.

Daarnaast werken ruim 200 medisch specialisten, 1100 verpleegkundigen meer dan 2400 andere gedreven medewerkers dagelijks hard om voor hun patiënten het Catharina Ziekenhuis een nog beter en gastvrijer ziekenhuis te maken.

www.catharinaziekenhuis.nl

Santeon

Het Catharina Ziekenhuis is lid van Santeon, een samenwerkingsverband van zeven topklinische ziekenhuizen.

www.santeon.nl

Deel deze pagina

Persberichtoverzicht Catharina Ziekenhuis