Gesprek met gynaecoloog dr. Dorry Boll over seksualiteit

Een paar keer per jaar is gynaecoloog oncoloog dr. Dorry Boll betrokken bij een vaginareconstructie bij vrouwen die geopereerd zijn aan bijvoorbeeld endeldarmkanker, anuskanker of baarmoederhalskanker. Een vaginareconstructie is niet voor iedereen mogelijk. “En soms is het ook niet altijd de beste keuze”, aldus dr. Dorry Boll, “een gesprek over alternatieven is daarom belangrijk. Seksualiteit en intimiteit zijn meer dan penis-vaginaal contact. En heel persoonlijk, maatwerk is noodzakelijk.”

De diagnose en behandeling van kanker haalt op veel vlakken het leven van mensen overhoop. “Ook op het gebied van relaties en seksualiteit kan kanker een enorme impact hebben. Hier wordt vaak niet over gesproken, terwijl dit zo belangrijk is. Zo denken veel vrouwen die ik spreek bijvoorbeeld dat zij voor hun partners niet meer aantrekkelijk zijn. Gevoelens van onzekerheid spelen daarbij een grote rol. Partners willen er vaak juist zijn voor hun vrouw, waardoor er veel misverstanden kunnen ontstaan”, zegt dr. Boll.

Esthetisch en functioneel

De afweging voor een vaginareconstructie is niet eenvoudig. Vrouwen willen vaak dat de vagina hersteld wordt, zodat penis-vaginale seks weer mogelijk wordt. “Maar dit ligt meestal niet zo eenvoudig. We zien vaak na een vaginareconstructie dat het gevoel van de vagina niet meer hetzelfde is. Een operatie kan meestal niet het gevoel terugbrengen. Ook kan na de operatie het vochtig worden van vagina bijvoorbeeld zijn veranderd. Het gevolg is dat het resultaat anders is dan verwacht. Daarom vind ik het belangrijk dat de vrouwen en hun partners goed weten wat ze kunnen verwachten van een reconstructie van de vagina, zodat ze een weloverwogen keuze kunnen maken”, legt dr. Boll uit.

Geen vaste regel

Intimiteit en seksualiteit is voor iedereen verschillend. Er is  geen vaste regel. Noden en behoeften zijn persoonlijk en individueel. “Het belangrijkste is om hier oog voor te hebben. Ook bestaan er nog veel misverstanden over seksualiteit, zoals te denken dat vrouwen ouder dan zeventig jaar niet meer seksueel actief zijn”, benadrukt dr. Boll. Zij verwijst naar omschrijving die de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) geeft van seksualiteit: ‘Seksualiteit is een centraal aspect van het menselijk bestaan gedurende het hele leven. Het omvat seks, geslachtsidentiteit en -rol, seksuele geaardheid, erotiek, plezier, intimiteit en voortplanting. Seksualiteit wordt ervaren en uitgedrukt in gedachten, fantasieën, verlangens, overtuigingen, attitudes, waarden, gedrag, praktijken, rollen en relaties. “Het gaat dus veel verder dan alleen maar de geslachtsdaad of lichamelijk contact. In seksualiteit zit seksuele interesse, aandacht, complimenten geven aan en krijgen van mensen die je aantrekkelijk vindt, gedachten en fantasieën en verbondenheid. Dat geldt voor alle leeftijden en voor iedereen, jong of oud , gezond of ziek”, aldus dr. Boll.

Deel deze pagina

Nieuwsoverzicht Catharina Ziekenhuis