Step Forward Unit; een stap voorwaarts op weg naar huis!

Het Catharina Ziekenhuis is continu bezig om de zorg voor haar patiënten te verbeteren volgens het value based health care principe. Een continuproces waarbij telkens weer meer waarde wordt toegevoegd aan de zorg voor patiënten. Een mooi voorbeeld hiervan is de Step Forward Unit (SFU).

De SFU heeft in totaal acht bedden voor patiënten die complexe zorg nodig hebben maar eigenlijk vallen tussen de Intensive Care (IC) en de verpleegafdeling. "Deze patiënten liggen op de verpleegafdeling maar zijn, om het makkelijk te zeggen, te goed voor de IC maar nog niet voldoende hersteld voor de reguliere verpleegafdeling. Ze hebben nog zeer specialistische hulp nodig, maar mogen wel een 'stapje voorwaarts' doen op weg naar huis. In eerste instantie is de unit opgericht voor patiënten die een zware complexe operatie hebben ondergaan of veel complicaties ondervinden", legt afdelingsmanager chirurgie Frank Blom uit.

Monitoren

Het Catharina Ziekenhuis richtte deze unit ruim vier jaar geleden al in met speciale apparatuur waarmee de patiënt extra gemonitord kan worden. “Speciale apparatuur die de bloeddruk, hartslag en bijvoorbeeld het zuurstofgehalte meet. De eerste resultaten zien er veelbelovend uit”, aldus Blom. “Door deze patiëntengroep een ‘tussenstap’ aan te bieden, blijkt uit onderzoek dat ze gemiddeld sneller herstellen dan wanneer ze direct van de IC naar de reguliere verpleegafdeling worden overgeplaatst. Andersom zien we ook dat wanneer de toestand van een patiënt verslechtert, dit eerder wordt opgemerkt. Mocht de patiënt om wat voor reden dan ook terug moeten naar de IC, dan komt deze eerder dan vroeger en daardoor ‘beter’ terug op de IC”, legt Blom uit. “Een vaak voorkomend voorbeeld: op de ‘normale’ verpleegafdeling meet de verpleegkundige in de ochtend de bloeddruk bij een patiënt en constateert dat deze 60 over 40 is, veel te laag. Op de Step Forward Unit worden ook in de nacht metingen gedaan waardoor diezelfde patiënt in de nacht al zou zijn opgevallen met zijn lage bloeddruk waardoor sneller ingegrepen wordt.”

Een op drie

Het aantal verpleegkundigen per patiënt op de unit ligt ook hoger dan op een verpleegafdeling en alle verpleegkundigen hebben een speciale scholing gehad. “Je hebt als verpleegkundige iets meer bagage nodig voor deze patiëntengroep. Resultaat is dat onze verpleegkundigen over een bredere kennis beschikken en de communicatielijnen tussen de Intensive Care en de SFU veel intensiever zijn. Dit komt de zorg voor de patiënt ten goede. De overdracht tussen de verschillende afdelingen verloopt nog soepeler. Je creëert hiermee een ‘dedicated’ team, een toegewijd team wat beter op elkaar is ingespeeld waardoor het web van zorg rondom de patiënt zich nog beter sluit.”

Deel deze pagina

Nieuwsoverzicht Catharina Ziekenhuis