Catharina Ziekenhuis gaat patiënt meer betrekken bij zorgproces

Het Catharina Ziekenhuis kijkt tevreden terug op 2018. Een jaar waarin veel lopende zaken afgerond zijn en nieuwe plannen zijn gemaakt voor de toekomst.

Het afgelopen jaar stond voor een groot gedeelte in het teken van implementatie van het nieuwe Elektronische Patiënten Dossier (EPD). Ruim twee jaar is er door meer dan 900 medewerkers hard gewerkt om het systeem in te richten. Eind 2018 ging het EPD live. Met het nieuwe EPD beschikt iedereen die bij de behandeling en begeleiding van patiënten betrokken is, altijd over de meest actuele en complete informatie. Ongeacht locatie of afdeling. Gebruikmaken van één dossier betekent meer efficiëntie in het werk en betere zorg voor de patiënt. Het patiëntportaal MijnCatharina ging ook live. Met MijnCatharina kunnen patiënten met een verwijzing onder andere zelf een afspraak plannen, een vraag stellen aan hun zorgverlener en uitslagen bekijken.

Veranderagenda voor de Toekomst

Halverwege 2018 is Veranderagenda voor de Toekomst gelanceerd: ’Het nieuwe samenspel’. Een agenda met strategische onderwerpen waar het Catharina Ziekenhuis zich de komende jaren op richt. Daarbij zijn veilige en waardegedreven patiëntenzorg, opleiding en onderwijs, alsmede wetenschappelijk onderzoek de basis.

Waardegedreven zorg en samen beslissen

Waardegedreven zorg en samen beslissen zijn twee belangrijke thema’s binnen de Veranderagenda. Het streven is om de patiënt die zorg te leveren die op dat moment de meeste waarde oplevert. De behandeling moet er toe doen voor de patiënt. Dat betekent dat het ziekenhuis sterk gericht is op continue verbetering van zorg, vooruitgang van zorg en verandering van zorg: zorg wordt geboden op het juiste moment, op de juiste plaats en met de best passende uitkomst voor elke patiënt.

Value Based Health Care

Om dit te bereiken wordt er gewerkt middels het Value Based Health Care principe. Hiervoor is het  Catharina Ziekenhuis in 2018 samen met zes andere Santeon ziekenhuizen gestart met het opzetten van verbetercycli voor tien aandoeningen;  borstkanker, prostaatkanker, longkanker, colorectaal carcinoom, heupartrose, CVA, nierschade, geboortezorg, inflammatoire darmziekten en coronair lijden. Door met elkaar, in verbeterteams en binnen Santeon, zorguitkomsten, zowel klinische als patiëntervaringen, te meten en te verbeteren, verbetert de zorg voor de patiënt.

Financieel gezond

Nog een grote mijlpaal was de afronding van het SLIM FIT programma. Hierbij was het doel om in drie jaar tijd (2016, 2017 en 2018) de kostenbasis structureel met minimaal €24 miljoen te verlagen. In oktober werd de €24 miljoen bereikt door 288 verschillende besparingsplannen die waren ingeboekt. Het ziekenhuis is dan ook financieel gezond en boekte in 2018 als resultaat 8,2 miljoen euro.

Bekijk het online jaaroverzicht 2018

Deel deze pagina

Nieuwsoverzicht Catharina Ziekenhuis