Meetbaar Beter maakt kwaliteit ziekenhuiszorg inzichtelijk

Artsen van de hartcentra van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven en het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht en Nieuwegein, geven als eersten in Nederland inzicht in de uitkomsten van hun behandelingen. Onder de noemer Meetbaar Beter wordt met een nieuwe methodiek gemeten wat het effect van bepaalde ingrepen is op onder meer de kwaliteit van leven van de patiënt. Tijdens het symposium op vrijdag 12 oktober worden de eerste resultaten bekend gemaakt.

Meetbaar Beter Boek Catharina Ziekenhuis (oktober 2012)

Gezondheidswinst
Volgens de initiatiefnemers van Meetbaar Beter draait het bij het meten van de kwaliteit van zorg om het resultaat van de geleverde zorg. De in samenwerking met The Decision Group ontwikkelde methode die is toegepast binnen Meetbaar Beter, meet niet alleen de medische uitkomst, maar ook de gezondheidswinst op langere termijn en de kwaliteit van leven na een ingreep. Tegelijkertijd geven de uitkomsten nieuwe inzichten op basis waarvan artsen de zorg voor de patiënt verder kunnen verbeteren. Thoraxchirurg Edgar Daeter van het St. Antonius Ziekenhuis: “Op welke hoog technische manier je je vak ook uitoefent, uiteindelijk gaat het om twee dingen: wat kan een patiënt verwachten en hoe kunnen we de resultaten verbeteren?”

Transparant
De beide hartcentra kiezen er bewust voor om de resultaten transparant te maken. Door Meetbaar Beter beschikt de patiënt over voor hem relevante kwaliteitsinformatie over het hartcentrum en op termijn ook over informatie over of en hoe die kwaliteit verbeterd is. Tegelijkertijd helpt de openheid om ook daadwerkelijk de zorg te verbeteren. Bart van Straten, cardiothoracaal chirurg in het Catharina Ziekenhuis en eveneens betrokken bij Meetbaar Beter: “Ik vind dat iedere dokter uiteindelijk verantwoording moet afleggen over de resultaten van de door hem of haar geleverde zorg.”

Breed draagvlak
De methodiek en de uitkomstindicatoren van Meetbaar Beter zijn gevalideerd door een internationale wetenschappelijke adviesraad. Daarnaast is afstemming gezocht bij een klankbordgroep met daarin vertegenwoordigd de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), het ministerie van VWS, de Hart&Vaatgroep alsmede de grootste zorgverzekeraars in Nederland.

Patiëntenorganisatie De Hart&Vaatgroep noemt Meetbaar Beter een grote stap in de richting van transparante hartzorg. Zorgverzekeraar Achmea wil net zoals Meetbaar Beter de focus leggen op toegevoegde waarde. “Uiteindelijk draait het in de zorg om het herstel van de patiënt met de best mogelijke gezondheid en kwaliteit van leven”, aldus Robbert Huijsman, programmaleider ‘Kwaliteit van Zorg’ bij Achmea. En ook CZ geeft aan dat Meetbaar Beter aansluit bij de manier waarop zij het inkoopbeleid in de toekomst willen vormgeven. “We vinden de methode met name interessant, omdat deze niet alleen laat zien waar waarde wordt toegevoegd, maar ook waar de patiënt last van heeft in de vorm van bijvoorbeeld complicaties.” zegt senior beleidsadviseur Jolyn van Vuuren van CZ.

Toekomstperspectief
Vooralsnog richt Meetbaar Beter zich op de behandeling van kransslagaderlijden en dan met name de dotterbehandeling en bypass operaties. De komende jaren wordt Meetbaar Beter verder doorontwikkeld naar andere veelvoorkomende ziektebeelden en ingrepen binnen de hartcentra. Diverse grote andere hartcentra in Nederland hebben serieuze belangstelling getoond om deel te gaan nemen aan Meetbaar Beter. Als het aan de initiatiefnemers ligt mogen alle hartcentra aansluiten. Met het oog hierop wordt samenwerking gezocht met onder meer de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) en de Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie (NVT).

Bekijk het ANP videopersbericht over Meetbaar Beter

Deel deze pagina

Nieuwsoverzicht Catharina Ziekenhuis