Naar de polikliniek

U bent door uw huisarts of een medisch specialist verwezen naar het Catharina Ziekenhuis voor onderzoek, behandeling of bezoek aan een specialist. U kunt uw bezoek voorbereiden door het lezen van de informatie op deze webpagina's. In onze patiëntenfolders, ook verkrijgbaar in het ziekenhuis, vindt u specifieke en uitgebreidere informatie. In het overzicht de telefoonnummers en routenummers van onze poliklinieken:

Polikliniek Telefoonnummer Route
Anesthesiologie & Pijngeneeskunde 040 - 239 85 00 route 32
Apotheek 040 - 239 91 00 route 100
Behandelcentrum boezemfibrilleren route
Bekkenbodemcentrum route
Cardiologie 040 - 239 70 00 route 24
Cardiothoracale chirurgie 040 - 239 86 80 route 24
Catharina Hart- en vaatcentrum 040 - 239 70 00 route 24
Catharina Kanker Instituut 040 - 239 66 22 route 54
Chirurgie 040 - 239 71 50 route 26
Dermatologie 040 - 239 72 70 route 42
Diëtetiek 040 - 239 88 69 route 111
Fysiotherapie 040 - 239 84 20 route Pisanostraat 700
Geestelijke verzorging & Ethiek 040 - 239 85 20 route 68
Geriatrie 040 - 239 91 50 route 101
Gynaecologie 040 - 239 93 00 route 106
Hart- en vaatcentrum 040 - 239 70 00 route Gebouw R
Hiv-behandelcentrum 040 - 239 59 00 route 111
Huidkankercentrum 040 - 239 72 70 route 42
Intensive Care 040 - 239 95 00 route 62
Inwendige geneeskunde 040 - 239 59 00 route 111
IVF-centrum 040 - 239 81 90 route 98
Kanker Instituut 040 - 239 66 22 route 54
Keel-, Neus- en Oorheelkunde 040 - 239 71 30 route 77
Kindergeneeskunde 040 - 239 92 00 route 103
Klinische fysica 040 - 239 99 60 route
Klinische genetica route
Laboratorium 040 - 239 86 12 route 66
Logopedie 040 - 239 91 11 route 72
Longgeneeskunde 040 - 239 56 00 route 34
Maag-, Darm- en Leverziekten 040 - 239 97 50 route 84
Mammacentrum 040 - 239 66 00 route 54a
Medische microbiologie 040 - 888 81 00 route
Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie 040 - 239 70 30 route 70
Neurologie en Neurochirurgie 040 - 239 94 00 route 116
Nierziekten 040 - 239 59 00 route 111
Nucleaire geneeskunde 040 - 239 86 00 route 48a
Obesitascentrum 040 - 239 98 50 route 15
Oogheelkunde 040 - 239 72 00 route Europalaan 6 route Route 17, Michelangelolaan
Orthopedie 040 - 239 71 80 route 27
Palliatieve zorg route
Pathologie 040 - 239 61 00 route 51
Plastische chirurgie 040 - 239 71 20 route 44
Podotherapie 040 - 239 84 28 route 85
Psychiatrie 040 - 239 90 00 route Gebouw M
Psychologie, medische (kind & jeugd) 040 - 239 92 00 route 103
Psychologie, medische (volwassenen) 040 - 239 90 00 route Gebouw M
Radiologie 040 - 239 85 65 route 55
Radiotherapie 040 - 239 64 00 route 53
Revalidatiegeneeskunde 040 - 239 94 06 route 116
Spoedeisende Hulp / Spoedpost 0900 - 8861 route 60
Urologie 040 - 239 70 40 route 38
Urologisch Behandelcentrum 040 - 239 70 40 route 38
Verloskunde 040 - 239 93 00 route 106

Uw afspraak

Een afspraak maken

Voor een afspraak op één van onze poliklinieken kunt u bellen naar de betreffende polikliniek of afdeling. Tussen 08.30 en 16.30 uur zijn onze poliklinieken telefonisch bereikbaar. In het overzicht vindt u de telefoonnummers van alle poliklinieken en afdelingen.De openingstijden staan op de pagina 'afspraak maken' onder elk specialisme of afdeling. Wij kunnen u nog sneller van dienst zijn als u tijdens het bellen het volgende bij de hand hebt:

 • uw verwijsbrief of zorgdomeinnummer (indien beschikbaar)
 • uw volledige (geboorte)naam
 • uw geboortedatum
 • uw adres en telefoonnummer
 • de naam van uw huisarts en apotheek

Een afspraak annuleren

Als u verhinderd bent wilt u dan uiterlijk 24 uur van tevoren uw afspraak telefonisch annuleren. Wij willen op dit tijdstip graag iemand anders helpen. Dank u wel!

Betalen van ziekenhuiszorg

Let erop dat u zelf verantwoordelijk bent voor de kosten van uw behandeling. Zorgverzekeraars vergoeden een groot deel van de kosten van ziekenhuiszorg, u betaalt echter altijd een eigen risico. In 2015 is dat minimaal € 375,-. Heeft u zorg nodig die niet onder de basisverzekering valt, dan kan het zijn dat u een deel van de rekening zelf moet betalen, afhankelijk van uw aanvullende verzekering. Kijk op de website van uw zorgverzekeraar met welke ziekenhuizen uw zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten. Kijk ook in uw polisvoorwaarden of de kosten van uw behandeling worden vergoed.  

Wijzigingen gegevens doorgeven

Verhuist u of wijzigt uw telefoonnummer, huisarts, apotheek of zorgverzekering? Geef dit door aan onze patiëntenregistratie in de centrale hal van het ziekenhuis of bel 040 - 239 70 77. Als u een adreswijziging wilt doorgeven kunt u ook gebruik maken van het digitale formulier adreswijziging. Een wijziging in uw medicijngebruik? Bespreek dit tijdens uw afspraak met de zorgverlener.

Voorbereiden

Als u zich goed wilt voorbereiden op uw polikliniekbezoek, leest u deze informatie dan goed door. In de folders Polikliniekboekje en Polikliniekboekje Kindergeneeskunde vindt u uitgebreidere informatie over het polikliniekbezoek.

Wat neemt u mee?

 • Een geldig legitimatiebewijs (identiteitskaart, paspoort, rijbewijs of verblijfsvergunning).
 • Een geldig verzekeringsbewijs of -pasje.
 • Een verwijsbrief van uw huisarts of specialist: per 2012 controleren zorgverzekeraars strenger op verwijsbrieven. Wanneer u geen verwijsbrief meeneemt, loopt u het risico dat u de ziekenhuisrekening zelf moet betalen.
 • Het overzicht van de door u gebruikte medicijnen (op te vragen bij uw apotheek).
 • Uw afsprakenkaart of afspraakbevestiging (bij een vervolgafspraak).
 • Uw leesbril, als u die heeft.
 • Ingevulde vragenlijsten (indien u deze van ons heeft ontvangen).
 • Heeft u een afspraak op de polikliniek Kindergeneeskunde neem dan ook het groeiboekje van uw kind mee.

Vanaf het najaar 2013 krijgt u een patiëntenpas. Breng deze pas bij elk bezoek mee.

Kom op tijd!

Wij waarderen het enorm als u op tijd aanwezig bent. Zo kunnen wij voorkomen dat wachttijden ontstaan of oplopen. Komt u voor het eerst in het Catharina Ziekenhuis? Neem dan de tijd om voor uw afspraak de patiëntenregistratie in de centrale hal te bezoeken. Zij kunnen voor u een patiëntenpas maken. 

Bereikbaarheid Catharina Ziekenhuis tijdens aanleg HOV2

Van 18 mei 2015 tot eind 2016 legt de gemeente Eindhoven busbanen aan op de Veldmaarschalk Montgomerylaan en Winston Churchilllaan (HOV2).

Helaas heeft dit gevolgen voor de bereikbaarheid van het Catharina Ziekenhuis. Komt u met de auto? Houdt dan rekening met extra reistijd. Omleidingsroutes zijn met borden aangegeven. Deze omleidingsroutes vindt u ook in de onderstaande folder. Met de fiets en lopend blijft het Catharina Ziekenhuis normaal bereikbaar. Komt u met het openbaar vervoer dan dient u er rekening mee te houden dat de bushalte in de Montgomerylaan richting het noorden, (winkelcentrum Woensel en verder) tijdelijk is verplaatst (tot medio november 2015).

Vragen aan uw arts

Uw vragen kunt u stellen aan de medisch specialist. Om er zeker van te zijn dat u niets vergeet, adviseren we u de vragen van tevoren op te schrijven. Ook is het belangrijk dat u het aangeeft als u eerder ziek bent geweest en/ of medische behandelingen heeft ondergaan. Meer tips en adviezen vindt u in de Gesprekswijzer.

Bent u opgenomen geweest in een ander ziekenhuis?

Als u de afgelopen zes maanden opgenomen bent geweest in een ander ziekenhuis of in een verpleeg- of verzorgingshuis, wilt u dit dan melden bij één van onze medewerkers. Ook als dat in het buitenland was of wanneer u in een boerenbedrijf werkt. Het is mogelijk dat u drager bent van de ziekenhuisbacterie MRSA. Als u dit op tijd meldt, kunnen wij direct de nodige voorzorgmaatregelen treffen en voorkomen we verspreiding van de bacterie in het ziekenhuis. Meer informatie leest u in de folders MRSA en MRSA Positief wat nu?

Patiëntenpas

Bij uw eerste bezoek aan het Catharina Ziekenhuis laat u een patiëntenpas (ponsplaatje) maken bij de receptie in de centrale hal van het ziekenhuis. Dat kan op werkdagen tussen 07.45 en 17.30 uur. Neemt u hiervoor een geldig legitimatiebewijs mee (bij voorkeur uw paspoort).

Waarom de patiëntenpas?

U hebt de patiëntenpas nodig bij elk bezoek aan het Catharina Ziekenhuis. Met de pas meldt u zich in de toekomst aan bij de aanmeldzuil op de polikliniek of de functieafdeling. 

Wat staat er op de patiëntenpas?

Op de patiëntenpas staan uw voorletters en achternaam, geboortedatum, de geldigheidsduur, uw patiëntnummer, uw persoonlijke barcode en uw foto. De geldigheidsduur is gekoppeld aan de geldigheidsduur van het legitimatiebewijs. De foto scannen we (via de chip) uit uw legitimatiebewijs. Met uw toestemming plaatsen we de foto op de pas en koppelen we deze ook aan uw elektronische patiëntendossier binnen het Catharina Ziekenhuis. Dat is veilig omdat het de kans op het verwisselen van dossiers en de verwisseling van patiënten verkleint.

Bloedprikken

Om een goede diagnose te kunnen stellen, moet de zorgverlener vaak uw bloed, urine, ontlasting of sperma onderzoeken. Uw medisch specialist, huisarts, verloskundige of een andere verwijzer, verwijst u dan naar het Algemeen Klinisch Laboratorium van ons ziekenhuis. Op de webpagina's van dat specialisme, vindt u meer informatie over hoe het bloedprikken precies in het werk gaat.