Vruchtbaarheidsproblemen

Gynaecologie

Vruchtbaarheidsproblemen kunnen worden veroorzaakt door diverse stoornissen. In het Catharina Ziekenhuis hebben onze gynaecologen diverse mogelijkheden om te onderzoeken waarom een zwangerschap uitblijft.

Oorzaak van vruchtbaarheidsproblemen

Diverse stoornissen kunnen de oorzaak zijn van vruchtbaarheidsproblemen. Deze oorzaken kunnen liggen bij de vrouw, bij de man of bij beiden. Soms is er een duidelijke lichamelijke oorzaak, soms ook niet. In dat geval is sprake van onverklaarde verminderde vruchtbaarheid.

Stoornissen bij de vrouw

Stoornissen die bij de vrouw kunnen zorgen voor vruchtbaarheidsproblemen:

  • Onregelmatige of uitblijvende menstruatie doordat er weinig of geen ovulaties optreden.
  • Afwijkingen aan de schede, baarmoederhals of baarmoederholte. Met name het slijm op en in de baarmoederhals is belangrijk; het kan te troebel, te stug of te zuur zijn, zodat de zaadcellen er niet in kunnen voortbewegen.
  • De tijd tussen de eisprong en de volgende menstruatie kan te kort zijn. Het baarmoederslijmvlies is dan onvoldoende voorbereid om het bevruchte eitje te laten innestelen.
  • Verklevingen (adhesies) in het kleine bekken of afgesloten eileiders.
  • De aanwezigheid van baarmoederslijmvlies op andere plaatsen dan de baarmoeder (endometriose).
  • Gewicht. Vaak heeft het gewicht invloed op de hormoonhuishouding van de vrouw. Bij sterk ondergewicht vinden vaak geen ovulaties (eisprong) meer plaats en blijven menstruaties uit. Bij anorexia nervosa ligt het probleem nog complexer. Ook een overgewicht kan een negatief effect hebben op de vruchtbaarheid. Is hier sprake van, dan kunt u door af te vallen zelf al de kans op een spontane zwangerschap vergroten. Het afvallen op zich is al van invloed en niet zozeer het bereiken van uw ideale streefgewicht. Dit advies kan daardoor door de meeste mensen worden opgevolgd. Ernstig overgewicht is niet alleen van invloed op de vruchtbaarheid, maar ook voor de algehele gezondheid en hiermee voor een eventuele zwangerschap. In sommige gevallen is afvallen voor de behandeling daarom een noodzaak.
Stoornissen bij de man

Wanneer er geen of onvoldoende zaadcellen worden geproduceerd, of wanneer deze zich niet goed kunnen voortbewegen, of als er teveel een abnormale vorm hebben, kan dit een bevruchting in de weg staan. Bij een aantal ziekten en aangeboren afwijkingen van de man ziet men een verminderde kwaliteit van het zaad. Niet altijd is het duidelijk of deze afwijkingen ook werkelijk de oorzaak voor verminderde vruchtbaarheid zijn, of dat andere factoren een rol spelen.

Van een aantal factoren is bekend dat zij mogelijk kunnen bijdragen aan een verminderde zaadkwaliteit. Meer over stoornissen en adviezen over zaadkwaliteit kunt u lezen in de folder Vruchtbaarheidsproblemen bij mannen.

Stoornissen bij man en vrouw

In één op de drie gevallen gaat het om een combinatie van bovengenoemde stoornissen of worden bij het vruchtbaarheidsonderzoek geen stoornissen gevonden. Verder is het mogelijk dat problemen bij de geslachtsgemeenschap een rol spelen.

Onderzoek en behandeling

Met een vruchtbaarheidsonderzoek wordt een mogelijke oorzaak van het vruchtbaarheidsprobleem vastgesteld. Er zijn diverse onderzoeken mogelijk. Daarna volgt soms een vruchtbaarheidsbehandeling.

Deel deze pagina