Ga direct naar:

U heeft diabetes mellitus (suikerziekte). De behandeling van diabetes bestaat meestal uit een voedingsadvies, al of niet in combinatie met tabletten en/of het spuiten van insuline. Door middel van deze behandeling wordt getracht om de glucosewaarden in het bloed binnen gezonde grenzen te houden. Om dit te bereiken is enige begeleiding van uw arts, dietiste en diabetesverpleegkundige nodig.

Het belangrijkste is dat u de diabetes probeert in te passen in uw eigen dagelijks leven. Hiervoor zijn inzicht, kennis en eigen inzet van groot belang. De diabetesverpleegkundige kan u hierbij ondersteunen en heeft regelmatig contact met andere disciplines om de zorg met elkaar af te stemmen.

Folder Diabetesverpleegkundige

Waarmee kan de diabetesverpleegkundige u helpen?

De diabetesverpleegkundige geeft voorlichting, instructie en begeleiding aan patiënten met diabetes. Hierdoor kan de patiënt beter met diabetes omgaan aangepast op zijn/haar leefsituatie. Dit verhoogt de kwaliteit van leven. De voorlichting kan bestaan uit:

 • Uitleg / advies over diabetes mellitus
 • Penuitleg en spuitinstructie
 • Meterinstructie
 • Zelfcontrole en zelfregulatie
 • Begeleiding bij behandeling insulinepomp en/of sensor
 • Begeleiding zwangerschapwens en zwangerschap
 • Aanvullende informatie met betrekking tot complicaties, voetverzorging en bijzondere omstandigheden, denk hierbij aan reisadviezen / eten buitenshuis / sport / enzovoort.

De diabetesverpleegkundige neemt deel aan een Multidisciplinair Overleg waarbij de diabetesverpleegkundigen, dietiste, psycholoog en de twee internist-endocrinologen aanwezig zijn. Dit overleg is bedoeld om de behandeling van een patiënt te bespreken, nieuwe ontwikkelingen door te nemen en om kennis uit te wisselen.  

Verwijzing diabetesverpleegkundige

U wordt doorverwezen door uw behandelend internist. De secretaresse maakt voor u een afspraak, u bent zelf ook in de gelegenheid om een afspraak te maken mits u onder behandeling bent van een internist en insuline spuit of moet gaan spuiten.

Een week voor uw afspraak wordt er bloed geprikt bij het Algemeen Klinisch laboratorium. U dient dan uw glucosemeter mee te nemen zodat de laboranten uw meter na kunnen kijken en ijken. Ook kijken ze naar uw uitvoering van het meten van een glucose.

Heeft u vragen? Neem gerust contact op met de diabetesverpleegkundige tijdens het telefonisch spreekuur. Dit is op werkdagen van maandag tot en met vrijdag van 08.30 - 09.30 uur en van 11.30 - 12.30 uur.

Het telefonisch spreekuur is bedoeld voor:

 • Korte vragen
 • Doorgeven bloedglucosewaarden
 • Acute problemen
 • Afspraken maken / verzetten

 Voor uitgebreidere hulp of informatie kunt u een afspraak maken met de diabetesverpleegkundigen. De contactgegevens van de diabetespoli vindt u onder spreekuur/ themapoli.

Deel deze pagina