Spreekuur / themapoli

Komt u naar een specifiek spreekuur of themapoli? Voor sommige spreekuren gelden bijzondere tijden. U vindt ze hier.

Spreekuur/themapoli Telefoonnummer Route
Diabetespoli 040 - 239 59 00 route 081

U wordt naar de diabetesverpleegkundige doorverwezen door uw behandelend internist. De secretaresse maakt voor u een afspraak, u bent zelf ook in de gelegenheid om een afspraak te maken mits u onder behandeling bent van een internist en insuline spuit of moet gaan spuiten. 

Een week voor uw afspraak wordt er bloed geprikt bij het Algemeen Klinisch laboratorium. U dient dan uw glucosemeter mee te nemen zodat de laboranten uw meter na kunnen kijken en ijken. Ook kijken ze naar uw uitvoering van het meten van een glucose.

Heeft u vragen? Neem gerust contact op met de diabetesverpleegkundige tijdens het telefonisch spreekuur via 040 - 239 59 22. Dit is op werkdagen van maandag tot en met vrijdag van 08.30 - 09.30 uur en van 11.30 - 12.30 uur.

Het telefonisch spreekuur is bedoeld voor:

  • Korte vragen
  • Doorgeven bloedglucosewaarden
  • Acute problemen
  • Afspraken maken / verzetten

Voor uitgebreidere hulp of informatie kunt u een afspraak op de poli maken bij de diabetesverpleegkundigen.

Endocrinologie 040 - 239 59 00 route 081

Bij endocrinologie behandelen we afwijkingen in de hormoonhuishouding en stofwisseling. Ziektes die onder endocrinologie vallen zijn bijvoorbeeld diabetes (suikerziekte) en schildklierziektes.

Fractuur- en osteoporose polikliniek 040 - 239 59 00 route 081

Breken uw botten gemakkelijk? Is er kans op botontkalking? Wij ontvangen u graag op de Fractuur- en osteoporose polikliniek.

Hematologie polikliniek 040 - 239 66 22 route 217

Met aandoeningen aan bloed, beenmerg en lymfeklieren kunt u terecht bij de afdeling Hematologie.

Hiv-behandelcentrum 040 - 239 59 00 route 081

HIV staat voor Human Immunodeficiency Virus. HIV is een virus dat het immuunsysteem aanvalt. Ziektes die normaal weinig schade aanrichten aan een lichaam kunnen nu iemand doodziek maken. Wanneer u aan HIV of Aids lijdt, kunt u voor begeleiding terecht bij een verpleegkundig specialist van het Hiv-behandelcentrum. Het spreekuur van deze verpleegkundig specialist is bedoeld voor alle vragen of problemen die te maken hebben met uw aandoening. Dit kan bijvoorbeeld gaan over het ziektebeeld, risico op besmetting, hygiëne, veilig vrijen, medicatie en wetenschappelijk onderzoek.

Infectieziekten 040 - 239 59 00 route 081

Bij Infectieziekten komt u voor onderzoek of behandeling van ziekten die veroorzaakt zijn door bacteriën, virussen, schimmels, of parasieten.

Lipidenpolikliniek 040 - 239 59 00 route 081

De Lipidenpolikliniek is onderdeel van de Multidisciplinaire vaatpoli. Op deze poli onderzoeken we patiënten die misschien de erfelijke stofwisselingsziekte Familiaire Hypercholestrolemie (FH) hebben. Bij deze ziekte hebben patiënten een hoog cholesterolgehalte. Dit verhoogt de kans op hart- en vaatziekten.

U wordt naar de Lipidenpolikliniek doorverwezen door uw huisarts of door een specialist in het ziekenhuis. Tijdens het eerste bezoek stellen we u een aantal vragen en doen we lichamelijk onderzoek. Hierna wordt door middel van bloedonderzoek het DNA- onderzoek ingezet. Na drie maanden is de definitieve uitslag bekend.

De Lipidenpolikliniek werkt samen met Stichting Opsporing Erfelijke Hypercholesterolemie (StOEH). In opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport (VWS) voert de StOEH het landelijke bevolkingsonderzoek uit naar FH. Hiermee willen zij zoveel mogelijk mensen met FH opsporen, zodat er vroegtijdig gestart kan worden met behandeling.

Polikliniek Nierziekten 040 - 239 59 00 route 102

Nieraandoeningen uiten zich op diverse manieren. Heeft u (misschien) een nieraandoening? Bezoek onze polikliniek Nierziekten. We onderzoeken u en bespreken samen een behandelplan.

Obesitaspolikliniek 040 - 239 98 50 route 278

Obesitas (ernstig overgewicht) heeft grote invloed op de inwendige organen. Denkt u aan bloedvaten, de lever en de nieren. In ons Obesitascentrum onderzoeken en bespreken we wat de behandelmogelijkheden zijn.

Polikliniek Inwendige geneeskunde 040 - 239 59 00 route 081

Patiënten met aandoeningen of klachten aan hun inwendige organen komen terecht bij de polikliniek Inwendige geneeskunde. Wij behandelen bijvoorbeeld nieraandoeningen, schildklieraandoeningen, infectieziekten, hormoonafwijkingen, vaatziekten, gewrichtsziekten en afweer- en stofwisselingsstoornissen.

Polikliniek Diabetesverpleegkundigen 040 - 239 59 22 route 081

U kunt met al uw vragen over diabetes of uw behandeling terecht bij het spreekuur met onze diabetesverpleegkundige.

Telefonisch spreekuur op werkdagen van 08.30 tot 9.30 uur en van 11.30 tot 12.30 uur

Spoed

Bel 040 - 239 59 27 (maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur)

Spoed buiten kantoortijden

Bel 040 - 239 91 11 en vraag naar de assistent Inwendige geneeskunde.

Spreekuur diëtisten 040 - 239 88 69 route 081

De diëtisten van het Catharina Ziekenhuis adviseren u over voeding en eetpatronen. Onze diëtisten werken nauw samen met diverse specialismen. Zij geven advies over voeding in relatie met bepaalde medicatie of een ziekte.

Multidisciplinaire Nierfalenpolikliniek (MNP) 040 - 239 58 00 route 102

In de Multidisciplinaire nierfalenpolikliniek (MNP) bieden we zorg aan patiënten met een nierziekte die zich voorbereiden op dialyse (zuiveren van bloed). Afspraken met verschillende disciplines sluiten op elkaar aan. Hierdoor hoeft de patiënt, die vermoeid kan zijn door zijn ziekte, minder vaak en minder lang naar het ziekenhuis te komen. De patiënten bezoeken de polikliniek elke zes weken. Daarnaast zorgen we ervoor dat de voorlichting zo gegeven wordt dat patiënten de informatie goed kunnen opnemen en verwerken.

Dieetbegeleiding door een diëtiste gebeurt individueel en duurt ongeveer 20 minuten per afspraak. Het betreft begeleidingsgesprekken en dieetadviezen.

Spreekuur op woensdag van 09.30 tot 12.00 uur.

Multidisciplinaire Vasculair geneeskundige Polikliniek (MVP) 040 - 239 59 00 route 081

Voor onderzoek en behandeling naar atherosclerose (aderverkalking) gaat u naar de Multidisciplinaire Vasculair geneeskundige Polikliniek (MVP). De behandeling van deze vaatziekte is versnipperd over verschillende specialismen: Cardiologie, Inwendige geneeskunde, Neurologie, en Vaatchirurgie. Op de Multidisciplinaire Vasculair geneeskundige Polikliniek werken de specialisten van de specialismen samen (multidisciplinair) om de vaatziekte zo goed mogelijk in kaart te brengen en om te voorkomen dat u in de toekomst verrast wordt door nieuwe uitingen van hart- en vaatziekten.

Bij uw eerste afspraak krijgt u een gesprek en een lichamelijk onderzoek. Bij uw tweede afspraak ontvangt u de resultaten van het onderzoek. Hierna behandelt uw eigen arts of specialist u verder.

Spreekuren volgens afspraak op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur.