Dagbehandeling en opname KNO

De behandelingen van het specialisme KNO zijn meestal in dagbehandeling. Bij een goed verloop van de ingreep kunt u rond 18.00 uur weer naar huis. Het is wel raadzaam om nachtkleding mee te nemen want soms is het nodig om wat langer te blijven. In de loop van de dag komt u naar de afdeling Kortverblijf & dagverpleging of naar de OK-dagbehandeling. Informatie hierover krijgt u uiteraard voor uw behandeling.

OK-dagbehandeling

Behandelingen en operaties waarbij slechts heel korte verpleegkundige nazorg nodig is, vinden plaats op de OK-dagbehandeling. Als u na de behandeling direct naar huis mag, wordt u geholpen bij Kleine Chirurgische Ingrepen (KCI). Alle behandelingen op de KCI zijn met lokale verdoving. Er is dan ook geen anesthesist aanwezig. De Dagbehandeling H2 is er voor patiënten die na de ingreep nog kortdurend op de uitslaapkamer verblijven. Uiteraard wordt u voor uw opname geïnformeerd door uw behandelend arts of een andere zorgverlener.

Afdeling Kortverblijf & dagverpleging

De afdeling Kortverblijf & dagverpleging is er speciaal voor patiënten die een relatief kleine ingreep hebben ondergaan en hiervoor één tot vijf dagen in het ziekenhuis verblijven.

Bezoektijden


Wij doen een dringend verzoek aan bezoekers met klachten die wijzen op corona, om niet naar het ziekenhuis te komen.

  • Meld u altijd eerst aan de balie in de centrale hal.
  • U krijgt van ons een mondkapje.
  • Draag dit mondkapje gedurende uw hele bezoek in het ziekenhuis. Ook als u bij uw naaste op de kamer bent.
  • Op de twee- en vierpersoonskamers is met een sticker aangegeven waar u kunt gaan zitten.
Het is toegestaan om per patiënt één bezoeker per dag te ontvangen tussen 18.00 en 20.00 uur. De bezoeker mag maximaal één uur blijven in dit blok. Alle andere bezoekuren vervallen. Dit geldt ook voor patiënten met corona. Er zijn een paar uitzonderingen:
  • Kinderafdeling: hier mogen de twee ouders op bezoek komen.
  • Terminale patiënten: tijdens het waken bij een patiënt mogen per dag (24 uur) maximaal drie bezoekers aanwezig zijn, waarbij we vragen zo min mogelijk de kamer in en uit te lopen.
Let op: kinderen tot 13 jaar tellen we niet mee in het aantal toegestane bezoekers.


Bekijk de veelgestelde vragen over bezoek in tijden van corona.

tijdens het waken bij een patiënt mogen per dag (24 uur) maximaal drie bezoekers aanwezig zijn, waarbij we vragen zo min mogelijk de kamer in en uit te lopen.

Meer informatie over bezoektijden


Voor de kinderen

Buisjesprogramma

Speciaal voor kinderen heeft de afdeling KNO op dinsdag en woensdag een Middenoorbeluchtingsbuisjes(MOB)-programma. Deze behandeling vindt onder lichte narcose plaats op de OK-dagbehandeling op route 83. Het programma begint vanaf 09.00 uur. Uw kind mag na ongeveer twee uur na de ingreep weer naar huis. In de folder Trommelvliesbuisjes vindt u meer informatie over de operatie.

Programma verwijderen keel- en neusamandelen

Op dinsdag en woensdag is er tussen 07.00 en 09.00 uur een speciaal programma voor kinderen voor het verwijderen van keel- en neusamandelen, het zogenoemde sluderprogramma. Uw kind mag in de middag weer naar huis. Meer informatie over het verwijderen van keel- en neusamandelen vindt u in de folder Keel- en neusamandelen.

Verpleegafdeling Kortverblijf & dagverpleging

Niet voor alle ingrepen is een lange opname nodig. Voor een korte opname kan het zijn dat u verblijft op de afdeling Kortverblijf & dagverpleging. Deze afdeling is er speciaal voor patiënten die een relatief kleine ingreep hebben ondergaan en hiervoor één tot vijf dagen in het ziekenhuis verblijven. Hier vindt u de contactgegevens en bezoekuren van de afdeling.

Contact

Afdeling Kortverblijf & dagverpleging: 040 - 239 87 77

Route

De afdeling Kortverblijf & dagverpleging zit op verschillende locaties in het ziekenhuis:

  • Dagbehandeling Kortverblijf, route 411
  • Verpleegafdeling Kortverblijf, 9-oost

Bezoektijden

Bekijk hier de meest actuele bezoektijden.