Spreekuur / themapoli

Komt u naar een specifiek spreekuur of themapoli? Voor sommige spreekuren gelden bijzondere tijden. U vindt ze hier.

Spreekuur/themapoli Telefoonnummer Route
CTS spreekuur 040 - 239 94 00 route 086

Een beklemming van de polszenuw, ofwel een carpaal tunnel syndroom (CTS), komt veel voor en kan hinderlijke klachten geven zoals tintelingen in en zwakte van de hand. Een CTS kan aangetoond worden door middel van een EMG-onderzoek (zenuwgeleidingsonderzoek). Het CTS kan afhankelijk van de ernst behandeld worden door een lokale injectie of een poliklinische operatie. Voor patiënten met klachten passend bij een CTS, is er een speciaal spreekuur waarbij op hetzelfde dagdeel het consult door de neuroloog, het EMG-onderzoek en, als dat nodig is, het eerste consult met de plastisch chirurg/handchirurg plaatsvindt.

Dystonie / botulinetoxinespreekuur 040 - 239 94 00 route 086

Bij dystonie is er sprake van spierverkrampingen in enkele spieren waardoor er abnormale standen of bewegingen ontstaan van hoofd of ledematen. Deze aandoening kan veelal goed behandeld worden door het injecteren van botulinetoxine in de verkrampende spieren. Onze neurologen doen deze behandeling op het botulinetoxinespreekuur.

Geheugenpolikliniek 040 - 239 91 50 route 056

Patiënten die hinder hebben van geheugenklachten kunnen gezien worden op de geheugenpolikliniek. Dit is een samenwerking van neurologen, geriaters en medisch psychologen. U komt een dag naar onze polikliniek voor onderzoek. We doen uitgebreide geheugentesten een hersenscan en bloedonderzoek. Aan het einde van de dag bespreken we alle bevindingen met u en stellen we samen een behandelplan op.

Herniaspreekuur 040 - 239 94 00 route 086

Een rughernia kan veel klachten geven van pijn in de onderrug doortrekkend naar het been. Op het herniaspreekuur wordt u gezien door de neuroloog en maken we dezelfde dag een MRI-scan van de onderrug. Aansluitend bespreekt de neuroloog de bevindingen, inclusief de scan, met u en stelt samen met u een behandelplan op.

Kinderneurologie 040 - 239 94 00 route 086

Neurologische problemen bij kinderen zijn anders dan neurologische problemen bij volwassenen. Om deze reden is er een apart spreekuur voor kinderen met neurologische klachten. Op dit spreekuur worden u en uw kind gezien door een kinderneuroloog die verbonden is aan het Maastricht Universitair Medisch Centrum.

Neurochirurgie 040 - 239 94 00 route 086

Voor de afweging of een operatieve behandeling nodig is voor bijvoorbeeld een rughernia, wordt u gezien op de polikliniek Neurochirurgie door één van de neurochirurgen uit het St Elisabeth ziekenhuis in Tilburg. Hernia-operaties en het vrijleggen van beklemde zenuwen, wordt door de neurochirurg uitgevoerd in het Catharina Ziekenhuis. Operaties aan de nek en binnen de schedel vinden altijd plaats in het St Elisabeth ziekenhuis in Tilburg.

Parkinsonspreekuur 040 - 239 94 00 route 086

Voor patiënten met de ziekte van Parkinson is er een gespecialiseerd spreekuur dat wordt verzorgd door twee neurologen en twee Parkinsonverpleegkundigen. De Parkinsonzorg is ingebed in het landelijke ParkNet, een netwerk van deskundigen op het gebied van de zorg voor patiënten en naasten met de ziekte van Parkinson. Er bestaat dan ook een hele goede samenwerking met gespecialiseerde paramedici zoals ergotherapeuten, fysiotherapeuten en logopedisten, maatschappelijk werkers en diëtisten. Het Catharina Ziekenhuis heeft goede ervaring met alle vormen van behandeling voor de ziekte van Parkinson waaronder apomorfine en duodopa. Voor behandeling met Deep Brain Stimulatie (DBS) bestaan er nauwe contacten met het Maastricht Universitair Medisch Centrum, het St. Elisabeth ziekenhuis in Tilburg en het AMC in Amsterdam.

Regionaal MS Centrum Oost-Brabant 040 - 239 94 00 route 086

Multiple Sclerose (MS) is een aandoening waarbij er op onverwachte momenten ontstekingen kunnen optreden in het zenuwstelsel. Hierdoor kunnen wisselende uitvalsverschijnselen ontstaan met tijdelijke of blijvende gevolgen voor het lichamelijk en geestelijk functioneren. De diagnostiek en behandeling van MS is complex. Het specialisme Neurologie van het Catharina Ziekenhuis participeert in het Regionaal MS Centrum Oost-Brabant, een samenwerkingsverband van gespecialiseerde hulpverleners op het gebied van MS.

In het Regionaal MS Centrum locatie Catharina Ziekenhuis zijn twee neurologen werkzaam, twee MS-verpleegkundigen en twee revalidatie-artsen. Daarnaast is er nauwe samenwerking met onder andere de specialismen Medische psychologie, Urologie en Oogheelkunde. Er zijn multidisciplinaire spreekuren voor patiënten met MS evenals gezamenlijke medische consulten.

Het Regionaal MS Centrum Oost-Brabant volgt de meest recente ontwikkelingen op het gebied van de diagnostiek, behandeling en begeleiding. Daarnaast is er deelname aan diverse nationale en internationale wetenschappelijke onderzoeken.

Spreekuur MS-verpleegkundige 040 - 239 94 00 route 086

De MS-verpleegkundige is een belangrijke spil in de zorg voor Multiple Sclerose (MS). Zij kan u goed informeren over de verschillende aspecten van de ziekte, over de behandeling en over de praktische gevolgen van het hebben van de ziekte (zoals uw werk, aanpassingen thuis en gespecialiseerde therapie). Ze staat voor u klaar als u vragen of problemen heeft. Ook bestaat de mogelijkheid dat ze u thuis bezoekt als dat nodig is. De MS-verpleegkundigen van het Catharina Ziekenhuis werken binnen het Regionaal MS Centrum Oost-Brabant.

Spreekuur Neuro-oncologie 040 - 239 66 00 route 218

In het Catharina Kanker Instituut is er een spreekuur neuro-oncologie, voor patiënten met hersentumoren of neurologische gevolgen van kanker. In het Catharina Kanker Instituut werken medisch oncologen, oncologisch chirurgen en radiotherapeuten nauw samen. Ook is er wekelijks overleg met de werkgroep neuro-oncologie in Tilburg, met de inbreng van oncologisch deskundige neurochirurgen.

Spreekuur Parkinsonverpleegkundige 040 - 239 94 00 route 086

De Parkinsonverpleegkundige is een belangrijke spil in de zorg rondom de ziekte van Parkinson. Zij kan u goed informeren over de verschillende aspecten van de ziekte, over de behandeling en over de praktische gevolgen van het hebben van de ziekte (zoals uw werk, gespecialiseerde therapie en de gevolgen voor een relatie). Ze staat voor u klaar als u vragen of problemen heeft. Ook bestaat de mogelijkheid dat ze u thuis bezoekt als dat nodig is. De Parkinsonverpleegkundige van het Catharina Ziekenhuis werkt binnen ParkNet. Een netwerk van deskundigen op het gebied van de zorg voor patiënten en naasten met de ziekte van Parkinson.

TIA polikliniek 040 - 239 94 00 route 086

Na het doormaken van een TIA (een kortdurende afsluiting van een bloedvat in de hersenen) is de kans veel groter op het ontwikkelen van een beroerte. Om deze kans op een beroerte te verlagen is het belangrijk om snel gezien te worden op de TIA polikliniek. Op dit spreekuur kunnen de neurologen, na overleg met de huisarts, u meestal binnen 24 uur zien. Gedurende een dagdeel onderzoekt de neuroloog u en vindt er verder onderzoek plaats in de vorm van bloedonderzoek, een hartfilmpje, een hersenscan en een vaatonderzoek van de halsvaten. Aan het einde van het dagdeel bespreekt de neuroloog met u de uitkomsten en stelt hij een behandelplan op.